Coördinatoren burenbemiddeling ontmoeten elkaar op eerste trefdag

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Coördinatoren burenbemiddeling ontmoeten elkaar op eerste trefdag

Gisteren  15 oktober organiseerde het Netwerk Burenbemiddeling Vlaanderen een trefdag. Coördinatoren van burenbemiddeling wisselen ervaringen uit over elkaars werking en doen inspiratie op. Hoe kiezen we geschikte vrijwilligers uit en werken we met hen? Welke opleiding geven we? Hoe zorgen we voor coaching en feedback bij meer of minder geslaagde bemiddelingspogingen? En hoe gaan we om met agressie bij burenconflicten? Burenbemiddeling kan hardnekkige conflicten ombuigen tot een verhouding met respect voor elkaar, maar het is niet simpel, het is echt wel zoeken hoe je met succes tussen buren kan bemiddelen.

Over het samenwerken met partners deelden medewerkers van een sociaal verhuurkantoor, van een CAW preventie woonbegeleiding  en van een politiezone hun ervaringen over doorverwijzen,  samenwerking en knelpunten.

Els Bruyndonckx, coördinator burenbemiddeling stad Antwerpen, stelt fier het handboek burenbemiddeling voor. Het is een praktische gids voor vrijwillige bemiddelaars en coördinatoren voor opstartende projecten  in steden, gemeenten en provincies.

Ik ben bijzonder verheugd over de publicatie van dit handboek burenbemiddeling. Het werd geschreven door een aantal gedreven en gemotiveerde mensen die als coördinatoren professioneel bezig zijn met burenbemiddeling en bovenal enthousiaste propagandisten voor de methodiek van de bemiddeling. Hun dagdagelijkse samen- en wisselwerking met de honderden vrijwillige burenbemiddelaars zorgt ervoor dat zij het reilen en zeilen van burenbemiddeling toelichten op een heel bevattelijke wijze. Dit werk is uitermate geschikt voor wie nog niet de stap zette om in de eigen stad of gemeente een lokaal aanbod burenbemiddeling op te starten.

Dank aan allen voor de volgehouden inspanning om burenbemiddeling op de kaart te zetten.

2018-10-16