Gebruik kraantjeswater met beleid

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Gebruik kraantjeswater met beleid

De afgelopen weken viel er bijzonder weinig neerslag en volgens de weersverwachtingen zal ook de komende periode droog blijven.  Momenteel zijn er nog geen problemen met de drinkwatervoorziening maar ik vind het raadzaam om nu al preventietips mee te delen. 

In het interview met Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders,  dat vandaag werd uitgezonden in ‘De Ochtend’ op Radio 1 leest u meer toelichting en tips voor een spaarzaam en duurzaam gebruik van drinkwater. 

1. Is er momenteel een probleem voor de drinkwatervoorziening, gelet op de huidige temperaturen en droogte?

We hebben allemaal de weerberichten van de laatste weken op de voet gevolgd.  Het is inderdaad zo dat de afgelopen 12 maanden uitzonderlijk droog zijn geweest: 

 • Tussen juli 2016 en mei 2017 is er minder water gevallen dan tussen juli 1975-mei 1976, het jaar van de waterschaarste dat de luisteraars van 45 of ouder zich wellicht nog wel zullen herinneren. (nu 506,7l/jaar  1975-76: 541,4 l/jaar)
 • Sinds juli 2016 tot nu is er gemiddeld genomen 35% minder regen gevallen dan normaal. Dat betekent 274 l water per m2 minder dan normaal of 27 emmers water minder.

2. Wat zijn de gevolgen van deze droogte?

 • De regenwaterputten staan ondertussen leeg en mensen met tuinen stappen over op drinkwater uit de kraan om hun tuinen te sproeien
 • Dit leidt tot hoger verbruik van drinkwater, ja zelfs tot piekverbruiken van 10 tot 25% meer dan normaal, afhankelijk van de regio (normaal gemiddeld 100l/persoon.dag).

3. Is er nu een probleem voor de drinkwatervoorziening?

Neen, er is nog geen probleem, er is voorlopig nog voldoende water beschikbaar

 • Water wordt gewonnen uit oppervlaktewaterwinning (kanalen, rivieren),  via spaarbekkens of rechtstreeks, daarnaast zijn er ook grondwaterbronnen waaruit geput wordt. De daling van de grondwaterpeilen is een lokaal gebeuren
 • Het zou kunnen dat er lokaal problemen zouden optreden, maar de drinkwaterbedrijven hebben dusdanig geïnvesteerd in hun infrastructuur over de laatste jaren, dat  in geval van een lokaal probleem via leidingen water wordt aangevoerd vanuit andere gebieden waar geen problemen zijn. Deze infrastructuur is nu totaal anders dan in de jaren 70 van vorige eeuw, waardoor de problemen die we toen kenden, zich nu minder snel zullen voordoen.

4. Zijn er preventieve maatregelen te nemen?

Hoewel er nog geen problemen zijn, raden wij iedereen toch aan om spaarzaam om te gaan met het drinkwater. Ik kan hierbij een aantal tips geven :

 • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
 • Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.
 • Sproei de plantentuin zo weinig mogelijk. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 
 • Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 
 • Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.
 • Was uw auto met regenwater zolang dat beschikbaar is of sla gewoon een keertje over.

5. Hoe lang kan dit aanhouden vooraleer er problemen zouden optreden voor de drinkwaterbevoorrading?

De sector volgt de situatie nauwlettend op en zal die maatregelen treffen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen. Ze hebben hiervoor in de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd om te kunnen anticiperen op mogelijke droogte.

6. Welke stappen zullen gezet worden indien de droogte aanhoudt?

 • De situatie wordt opgevolgd van dag tot dag. Indien nodig zal een communicatie op gang gebracht worden
 • We roepen alvast iedereen op om spaarzaam om te gaan met kraanwater, iets wat we niet alleen zouden moeten doen bij droogte, maar altijd. Kraanwater is immers een kostbaar en kwaliteitsvol product dat beter verdient dan verspild te worden.
2017-06-16
Meer informatie: 

Lees meer over drinkwater op de website van Aquaflanders