Informatiesessie over basisbereikbaarheid en vervoersregio’s

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Informatiesessie over basisbereikbaarheid en vervoersregio’s

Op 9 maart bracht ik de Vlaams-Brabantse gemeenten samen voor een informatiesessie over basisbereikbaarheid en vervoersregio’s.

Basisbereikbaarheid

Er beweegt heel wat op het vlak van mobiliteit. De Vlaamse regering heeft beslist om in de toekomst het openbaar vervoer te baseren op het principe van basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd verkeersmodel waarbij verschillende vervoersniveaus op elkaar worden afgestemd:

  • het treinnet vormt de ruggengraat voor interstedelijk vervoer in Vlaanderen en België
  • een kernnet van bussen en trams  vormt de ruggengraat van stads- en streekvervoer
  • het aanvullend net zijn de lijnen die aanvoeren naar het kernnet
  • daarnaast wordt er vervoer op maat aangeboden: o.a. leerlingenvervoer, aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers en vraagafhankelijk vervoer …

Afbakening vervoersregio’s

De Vlaamse overheid wil voor haar mobiliteitsbeleid vervoersregio’s organiseren.  

In de conceptnota ‘Stand van Zaken Basisbereikbaarheid’ van 27 oktober 2017 heeft de Vlaamse regering de voorlopige indeling in vervoersregio’s bekend gemaakt. De grensgemeenten kunnen aangeven dat ze nog van regio wensen te veranderen. Om dit proces te stroomlijnen organiseerde ik op vraag van de Vlaamse regering, samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, dit informatiemoment over basisbereikbaarheid en over de afbakening van de vervoersregio’s. De gemeenten kregen een toelichting over het nieuwe beleid en de kans vragen te stellen en in discussie te gaan.

De gemeenten op de grens van een vervoersregio kregen zo alvast bagage mee om een keuze te maken bij welke vervoersregio ze willen aansluiten. In de loop van de maand maart zal ik de gemeenten per grensregio ook bezoeken om met hen na te gaan welke voorkeur van vervoersregio hun gemeente geniet.

2018-03-09