Officiële inhuldiging Festival Park Werchter

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Officiële inhuldiging Festival Park Werchter

De zomer wordt in Vlaams-Brabant telkens ingeluid met de rockfestivals in Werchter: het vierdaags festival, TW-classic, het optreden van een hele grote naam … Al sinds de jaren 70 beleven jonge en minder jonge mensen, wanneer het studie- of werkjaar op zijn einde loopt, mooie momenten op de festivalweide. De weide, in landbouwgebied dus: wat mocht daar en wat mocht daar niet? Als provinciebestuur vonden we dat dit feest van vriendschap en muziek, waar zoveel mensen jaarlijks naar uitkijken, verder plaats moest kunnen vinden in Werchter. Tezelfdertijd wilden we ervoor zorgen dat het voor de mensen die in de omgeving wonen leefbaar blijft. En dat de jaarlijkse grote evenementen de natuur niet helemaal verstikken. We wilden het festivalpark een mooie landschappelijke inkleding geven met bomen, met proper water, met wandelpaden, met kunst …

Daarom hebben we als provinciebestuur het initiatief genomen om de inrichting van het festivalpark en de organisatie van de concerten goed te plannen en af te spreken. We werkten daarvoor samen met de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht, met de organisatoren van het festival, met het Agentschap Natuur en Bos en met de Vlaamse Milieumaatschappij. We werden het eens over wat we wilden: hoeveel kansen voor grote evenementen? Welke garanties voor landschap en natuur? Welke mogelijkheden voor kleinere toeristische of recreatieve activiteiten? Van enkel maar de festivals in het begin van de zomer stappen we over naar een landschapspark waar doorheen het jaar de mensen kunnen van genieten. We zorgden voor juridische zekerheid, met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat RUP zorgt voor:

  • een betere integratie in het omgevende landschap en aansluitende natuur, nederzettingen en langzaam verkeer netwerk. Dit onder meer door inrichtingsvoorwaarden op te leggen voor de delen die aansluiten op de naastgelegen open en groene ruimte;
  • het faciliteren van de organisatie van zowel lokale als grootschalige evenementen;
  • de versterking van het dreefkarakter van de aanwezige buurtwegen;
  • het voorzien van het nodige parkmeubilair en kleinschalige fiets- en wandelinfrastructuur.

De inrichting van het Festival Park Werchter is de voorbije jaren al stap voor stap gebeurd. Nu staan we ver genoeg om het Park feestelijk te openen. Dat gebeurt op zondag 6 mei.

2018-05-03