Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt minister Bellot om dialoog over luchthaven te organiseren

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt minister Bellot om dialoog over luchthaven te organiseren

Een lege vergaderzaal voor een Staten-Generaal

Overeenkomstig het vonnis van 30 mei 2018 van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg inzake de milieustakingsvordering van de gemeenten van de Noordrand tegen de toegenomen geluidshinder door het vliegverkeer, moet de Belgische Staat - ten laatste op maandag 17 september 2018 - een “Staten-Generaal van de luchthaven Brussel-Nationaal” organiseren met oog op een brede dialoog met alle betrokkenen over de geluidshinder.

De burgemeesters van regio’s Leuven en Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant, verenigd in het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant waarvan ik als gouverneur deel uitmaak, zien dergelijke dialoog als een startpunt om tot een breed gedragen oplossing te komen met alle rechtstreeks betrokkenen en alle beleidsniveaus.

Het Platform Luchthavenregio richtte zich op 30 augustus 2018 in een brief tot de bevoegde minister François Bellot om meer informatie te vragen over deze Staten-Generaal, zodat ze zich als betrokken lokale besturen konden voorbereiden op hun deelname. Op deze vraag kwam helaas geen reactie.

Het Platform Luchthavenregio riep de regeringen reeds verschillende malen op om werk te maken van een luchthavenbeleid dat een evenwicht garandeert tussen ecologie, economie en leefbaarheid en dat de geluidslast van de luchthaven niet onevenredig afwentelt op Vlaams-Brabant.

Een dialoog tussen de Belgische Staat, de Gewesten, alle overvlogen gemeenten van Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant, de omwonenden en alle betrokkenen, zou de basis kunnen vormen van een nieuw plan tot billijke verdeling van de (geluids-)hinder, van een breed gedragen pact over de toekomst van de luchthaven en van een luchtvaartwet.

Het Platform Luchthavenregio moet opnieuw vaststellen dat de bevoegde minister zijn verantwoordelijkheid ontloopt om een dialoog te organiseren. De minister legt zelfs het bevel van de rechter naast zich neer om ten laatste op 17 september een Staten-Generaal te organiseren.

De Vlaams-Brabantse lokale besturen en de provincie willen vanuit een constructieve houding deelnemen aan de Staten-Generaal.

Het Platform Luchthavenregio maakte daarom vandaag 17 september 2018 tijd vrij voor de Staten-Generaal, en stelde de provincieraadzaal ter beschikking. De vergaderzaal bleef echter leeg.

2018-09-17
Meer informatie: 

Chris Taes, voorzitter Platform Luchthavenregio, chris.taes@kortenberg.be, 0487 33 18 53
Jo Discart, stafmedewerker Regioteam, jo.discart@toekomstforum.be, 0494 86 71 00
Koen Neyens, stafmedewerker Regioteam, koen.neyens@regioteam.be, 016 26 74 44