Vrijwilligerswerk bij De Bakermat in Lennik

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Vrijwilligerswerk bij De Bakermat in Lennik

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet evident maar wel waardevol. Zeker in de ondersteuning van sociale organisaties is dit vrijwilligerswerk heel erg belangrijk en wil ik hiervoor uw aandacht vragen. Daarom maakte ik op vrijdag 18 mei samen met de medewerkers van mijn kabinet vrijwillig tijd om in de tuin van De Bakermat in Lennik mee te werken aan de bouw van een poel en een eigen rustplek voor jongeren. Hiermee wil ik de jongeren steunen die in de dagbesteding van De Bakermat begeleid worden. 

De Bakermat helpt jongeren opnieuw op weg

De Bakermat VZW Levenslust is een organisatie met een pluralistische invalshoek. De Bakermat organiseert schoolvervangende activiteiten voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan, altijd met de bedoeling hen terug naar school te begeleiden.  

De Bakermat biedt binnen het Multi Functioneel Centrum Levenslust activiteiten voor dagbesteding aan voor jongeren tussen 6 en 25 jaar die te maken hebben met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. De jongeren komen uit verschillende culturen en diverse settings.

Kansen krijgen en talenten ontplooien

Dit centrum wil kansen geven aan jongeren opdat ze kunnen leren samenleven, leren communiceren, leren verantwoordelijkheid opnemen en leren opkomen voor zichzelf. Jongeren kunnen deelnemen aan ateliers en activiteiten in een dagbestedingsgemeenschap en zo hun talenten, persoonlijke interesses en mogelijkheden leren kennen. Via werken met hout, schilderen en beeldende kunst, fiets- en wandeltochten, tuinieren en sportactiviteiten leren de jongeren over welk talent ze beschikken. 

Jongeren in probleemsituaties verdienen mijn en uw steun zodat ook zij hun plaats in de gemeenschap terug kunnen opnemen.

2018-05-18