Warmteperiode waarschuwingsfase hitteplan in werking

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Warmteperiode waarschuwingsfase hitteplan in werking

We zitten momenteel in een periode van echte warme dagen, wat natuurlijk heel aangenaam is maar waar ook voorzichtig mee moet worden omgesprongen. Sinds gisteren zondag 18 juni is de waarschuwingsfase van het federaal plan hitte- en ozonpieken van kracht. Voornamelijk kwetsbare groepen zoals (sociaal geïsoleerde) ouderen, (chronisch) zieken en jonge kinderen lopen risico op ernstige gezondheidseffecten van warmte.

Plan tegen hitte en ozon

In België is sinds de zomer van 2005 het federaal plan hitte- en ozonpieken in werking. Dit is een nationaal plan waarbij zowel drempels voor temperatuur als ozon worden gehanteerd.   Het hitte- en ozonplan bepaalt wanneer de bevolking op de hoogte moet gebracht worden van verhoogde gezondheidsrisico's ten gevolge van de hitte.

In het nationale hitte- en ozonplan kennen we voor dergelijke warme periodes  drie fasen : de waakzaamheidsfase, de waarschuwingsfase (regionale bevoegdheid) en  de alarmfase (federale bevoegdheid). 

Waarschuwingsfase van kracht

In de zomer van 2017 wordt het nieuwe Vlaams warmteactieplan van kracht. Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. Het actieplan biedt ook handvaten aan professionals om preventieve acties te ondernemen en zo gezondheidseffecten als gevolg van warmte te voorkomen.

Het Vlaams warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase en een waarschuwingsfase.

Sinds zondag 18 juni zitten we in de waarschuwingsfase.  De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op basis van weersvoorspellingen wanneer de som van de temperatuur boven op 25°C samen meer dan 17°C bedraagt voor vijf opeenvolgende dagen.

Voorbereid omgaan met de hitte : aandacht voor kwetsbare groepen

U kunt zelf  enkele maatregelen nemen om gezond om te gaan met de heersende hitte:   

  •  Drink voldoende  minstens 1,5 liter (vermijd alcohol en koude, gesuikerde dranken)
  • Hou het rustig: vermijd intense fysieke inspanningen tussen 12 en 22 uur
  •  Zoek koele plekken op :  zoek de schaduw op, smeer zonnecrème
  •  Hou de eigen woning koel : benut zonnewering, beperk het gebruik van elektrische apparaten
  •  Stimuleer extra zorg bij jonge kinderen en baby’s : zorg voor voldoende hydratatie, rust en afkoeling
  •  Wees aandachtig voor  ouderen en chronisch zieken : ga zelf langs of zorg voor sociale controle via arts, familie, zorgdragers of mantelzorgers
  •  Zet lokaal een buurtnetwerk op met vrijwilligers of jobstudenten voor gerichte huisbezoeken
2017-06-19
Meer informatie: 

Meer informatie op de website warme dagen