Hulpdiensten

Hulpdiensten

Tijdens een noodsituatie is een goede coördinatie van de verschillende hulpdiensten, de "disciplines" van essentieel belang:

 • discipline 1: hulpverleningsoperaties (brandweer)
 • discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
 • discipline 3: politionele diensten
 • discipline 4: logistieke diensten (defensie, civiele bescherming, technische diensten, ...)
 • discipline 5: informatie

Elk van deze disciplines beschikt over een eigen noodplan.

Brandweer

Tijdens een noodsituatie houdt de brandweer zich voornamelijk bezig met:

 • het uitschakelen van risico’s: blussen van brand, versterken van dijken, …
 • het opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen van slachtoffers
 • beschermen van goederen

Medische en psychosociale dienst

De belangrijkste opdrachten voor de medische en psychosociale diensten tijdens een noodsituatie:

 • het toedienen van geneeskundige zorgen aan de slachtoffers
 • het organiseren van psychosociale opvang voor de betrokkenen
 • het nemen van maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid

Partners binnen deze discipline zijn onder andere MUG-diensten, federale gezondheidsinspecteur, ambulancediensten, het Rode Kruis, psychosociale werkers, …

Politie

De opdrachten van de federale en lokale politie tijdens een noodsituatie bestaan voornamelijk uit:

 • het handhaven en herstellen van openbare orde
 • het vrijhouden van toegangs- en evacuatiewegen voor de interventiediensten
 • het uitvoeren van evacuatie van de bevolking
 • het toezien op schuilmaatregelen
 • het identificeren van dodelijke slachtoffers
 • het verlenen van bijstand aan het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de gerechtelijke overheden

Logistieke steun

De civiele bescherming, de brandweer en defensie voeren deze opdrachten uit:

 • het leveren van versterking inzake personeel en materiaal aan de andere disciplines
 • het organiseren van technische middelen voor communicatie tussen de disciplines, de operationele commandopost en het coördinatiecomité

Informatie

Tijdens een noodsituatie is goede communicatie van cruciaal belang. Deze communicatie kan via verschillende kanalen verlopen zoals radio, televisie en sociale media, steeds met als kernopdracht:

 • de bevolking zo snel mogelijk informeren over de situatie en over de te nemen voorzorgsmaatregelen
 • organiseren van informatieverspreiding naar de media
 • na de noodsituatie de betrokken bevolking informeren over de maatregelen voor de terugkeer naar de normale situatie