Strategisch project Waterbeleid

Droogte en wateroverlast

De afgelopen jaren kende we heel wat droogte maar ook wateroverlast in Vlaams-Brabant, een goed waterbeleid en afstemming tussen de verschillende actoren is niet meer dan noodzakelijk.

Bij het waterbeleid worden verschillende actoren betrokken: waterbeheerders, rioolbeheerders, lokale besturen, verschillende administraties en maatschappelijke belangengroepen en sectoren. De gouverneur stemt de verschillende processen en actoren rond het waterbeleid op elkaar af. Door zijn nauwe band met het provinciale bestuur, zijn voorzitterschap van de bekkenbesturen en zijn taken wat betreft veiligheid, maken dat hij die rol over de verschillende bestuursniveaus heen kan invullen.

Bij droogte zowel als wateroverlast heeft de gouverneur een rol in het kader van integraal waterbeleid en maatschappelijke veiligheid. De gouverneurs volgen via de Task Force ook de projecten in het kader van de Blue Deal mee op.