Klachtenbehandeling

Feedback over lokale besturen

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen.

Klachtenbehandeling geeft aan raadsleden, personeelsleden, private organisaties/verenigingen en burgers de mogelijkheid om feedback te geven over de werking, beslissingen en dienstverlening van de lokale besturen. Met de ontvangen feedback kan de werking en de dienstverlening van de lokale besturen worden geoptimaliseerd en dit in het belang van alle betrokken partijen en zo neemt de provinciegouverneur ook een coachende en adviserende rol op ten aanzien van de lokale besturen.

Deze adviserende rol houdt ook in dat betrokkenen proactief advies kunnen vragen bij de provinciegouverneur. Dit kan helpen voorkomen dat beslissingen later omwille van onzorgvuldig bestuur moeten worden vernietigd.

De provinciegouverneur wordt in de uitoefening van deze taakstelling bijgestaan door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Een klacht indienen

Via de klachtenwegwijzer kom je te weten waarvoor je wel of niet klacht kan indienen en binnen welke termijn Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht | Lokaal Bestuur Vlaanderen

  • via het digitaal klachtenformulier: Digitaal klachtenformulier
  • via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
Koning Albert 2 laan 15 bus 215
1210 Brussel