Ontvangsten en bezoeken

Internationale samenwerking

De provinciegouverneur zet mee zijn schouders onder internationale samenwerkingsverbanden. In dit kader ontvangt hij buitenlandse delegaties, verbindingsfiguren en ambassadeurs.
Hij neemt actief deel aan internationale missies en werkbezoeken om onder meer de economische ontwikkeling en promotie van de regio Vlaams-Brabant te versterken en te ondersteunen.