Vlaams-Brabant in cijfers

Ben je op zoek naar cijfergegevens over Vlaams-Brabant, dan verwijzen we je graag door naar de volgende sites met actuele informatie.

Steunpunt Data & Analyse

Het steunpunt Data & Analyse biedt op gebruiksvriendelijke wijze data en instrumenten aan. Het helpt lokale besturen en andere organisaties bij het voeren van een planmatig beleid.

Het steunpunt ontwikkelde de databank provincies.incijfers.be. Hierin kan je gegevens opvragen over verschillende onderwerpen, voor verschillende jaren én verschillende gebiedsniveaus (buurt, gemeente, politiezone, zorgregio, arrondissement, provincie, ...).

De databank kan je raadplegen via de volgende link: https://provincies.incijfers.be/dashboard.
Meer info hierover vind je op: Cijfers en studies | Provincie Vlaams-Brabant (vlaamsbrabant.be)

Gemeente-Stadsmonitor

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner ontwikkeld door het Agentschap Binnenlands Bestuur. De monitor brengt de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld. De monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen, waarvan er ruim 100 worden verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Bovendien zijn de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het dataportaal. Al deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van de gemeente of stad.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van gemeenten en steden te analyseren, te onderbouwen en sterker te maken.

Meer info hierover vind je op: Start | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be)

Nuttige links