Verkeersveiligheid

Verhoogde verkeersveiligheid, daling slachtoffers

Een verhoogde verkeersveiligheid en een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers in Vlaams-Brabant verdient onze bijzondere aandacht. Verkeer is voor mij als provinciegouverneur een belangrijk thema en bovendien kent onze provincie tal van mobiliteitsuitdagingen.

Verkeersveiligheid is een breed maatschappelijk thema met verantwoordelijkheden op alle bestuursniveaus. Het verbeteren van de verkeersveiligheid gebeurt d.m.v. acties in de domeinen van de zogenaamde 4-E's:

 1. Education (opleiding - sensibilisering)
 2. Enforcement (handhaving)
 3. Engineering (infrastructurele ingrepen)
 4. Evaluation (procesverbetering en evaluatie)

Samenwerking

Vanuit de provincie werken wij nauw samen met tal van partners uit de veiligheidsketen zoals politie en justitie, maar ook met beroepsverenigingen en belangengroepen zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, VIAS, Ouders van Verongelukte Kinderen, enz. Door te luisteren naar ieders stem creëren we een draagvlak voor het beleid waarin iedereen zich kan vinden en iedereen beter van wordt. Tweemaal per jaar veruitwendigt zich dit in een Strategisch Overleg Verkeer (SOV).

Als gouverneur ben ik een partner en aanspreekpunt om coördinerend en faciliterend op te treden. Vanuit de provincie ondersteunen wij, al dan niet in samenwerking met de provinciale diensten, verkeersveiligheidsprojecten op het gebied van educatie en handhaving.

Wat doen we?

 • ondersteunen van de handhavingsprojecten en -programma's inzake snelheid en alcoholintoxicatie (ondersteuning en advies bij plaatsing van onbemande snelheidscamera's en ANPR langs gemeentewegen, het opvolgen van het provinciaal actieplan tegen rijden onder invloed)
 • promoten van duurzaam en veilig verplaatsingsgedrag van en naar de sportclubs met de actie 'Start to S.T.O.P.'
 • ondersteunen van sensibilisatiecampagnes voor verkeersveiligheid (rijden onder invloed, afleiding aan het stuur, veiligheidsgordel) en aanbieden van sensibilisatiemateriaal
 • in samenwerking met de provinciale dienst mobiliteit een jaarlijkse wervingscampagne voor gemachtigde opzichters
 • verdelen van materialen voor de verhoging van de zichtbaarheid en de persoonlijke bescherming van jonge, kwetsbare verkeersdeelnemers (zichtbaarheidscampagne voor jonge fietsers tussen 12-18 jaar Fietslicht aan en gaan)
 • aanbieden van de Zebrakit van vzw Rondpunt voor lagere scholen die met een verkeersongeval in de school worden geconfronteerd
 • aanbieden van gratis verkeerseducatieve voorstellingen voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs met onderwerpen als zichtbaarheid, verkeersgedrag, snelheid, afleiding, vermoeidheid, dode hoek
 • uitlenen van gratis educatief materiaal rond verkeersveiligheid (verkeerspiste, behendigheidspiste, dodehoek-koffer) via onze drie provinciale uitleenbalies in Asse, Leuven en Bekkevoort
 • ondersteunen van snelheidsmetingen in de gemeenten op gevaarlijke punten of trajecten en gratis ter beschikking stellen van meetapparatuur (Tempomat)
 • ondersteunen van controles op rijden onder invloed van de geïntegreerde politiediensten door middel van samplingtoestellen voor de uitvoering van een pre-test op rijden onder invloed