De politie rekruteert in Vlaams-Brabant

Welkom bij de politie in Vlaams-Brabant!

Interesse in een job bij de politie in Vlaams-Brabant? Vandaag een droom, morgen een job!
Wij bereiden jou voor op de selectieprocedure tot inspecteur van politie.
Wij geven alle kandidaten die interesse hebben in een job als inspecteur bij de politie in Vlaams-Brabant de kans om een gratis voorbereidingstraject te volgen, dat je zal helpen om je beter voor te bereiden op deze selectietesten.
Woon je in Vlaams-Brabant en wil je werken bij de politie?
Woon je niet in Vlaams-Brabant, maar wil je wel een job bij één van de Vlaams-Brabantse politiezones of federale politiediensten in onze provincie?
Dan is ons voorbereidingstraject er voor jou! 

Sessie september - oktober 2024

Elke module in het voorbereidingstraject wordt digitaal georganiseerd op donderdagavond (van 19.00 tot 21.30 uur) en op zaterdagvoormiddag (van 10.00 tot 12.30 uur). Het is de bedoeling dat elke module 1x wordt bijgewoond.

  • Module 1: Kennismaking en pretest: 26 september 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur) OF 28 september 2024 (van 10.00 tot 12.00 uur).
  • Module 2: Voorbereiding cognitieve proeven en taaltest: 3 oktober 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur) OF 5 oktober 2024 (van 10.00 tot 12.00 uur).
  • Module 3: Structuur en werking, waarden en normen van de geïntegreerde politie: 10 oktober 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur) OF 12 oktober 2024 (van 10.00 tot 12.00 uur).
  • Module 4: Opleiding politie-inspecteur PIVO: 17 oktober 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur) OF 19 oktober 2024 (van 10.00 tot 12.00 uur).
  • Module 5: Voorbereiding persoonlijkheidstesten en selectie-interview: 24 oktober 2024 van (19.00 tot 21.30 uur) OF 26 oktober 2024 (van 10.00 tot 12.30 uur).
Praktisch:

Inschrijven voor dit voorbereidingstraject? Klik hier.

Inschrijven is mogelijk tot 1 dag voor een module. Laatste tijdstip voor inschrijving voor een:

  • avondsessie van donderdag: donderdag 14u.
  • ochtendsessie van zaterdag: vrijdag 14u.

Bij inschrijving na de opgegeven uren, is de kans groot dat u geen link ontvangt voor de betreffende module.
Per ingeschreven module ontvang je telkens een nieuwe link voor digitale deelname. Dit max. 5 dagen en ten laatste 1 dag voor de start van de module.
Contact voor specifieke vragen over het voorbereidingstraject en werken bij de politie in Vlaams-Brabant, start.politie@vlaamsbrabant.be

Extra informatie

Vooraleer je aan je opleiding tot inspecteur kan beginnen, moet een selectieprocedure worden doorlopen. De selectieprocedure bestaat uit een heel aantal testen, die jouw competenties, fysieke mogelijkheden en medische geschiktheid zullen onderzoeken: Cognitieve vaardigheidsproef, Sportproef, Persoonlijkheidsproef, Medische geschiktheidsproef. Meer informatie over de af te leggen proeven vind je hier: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/inspecteur#selectieprocedure

Wie zich alvast wil inschrijven voor een job bij de politie, kan dat enkel doen via de officiële jobsite van de geïntegreerde politie: 

https://www.jobpol.be/ - Inspecteur | Jobpol

Contact voor algemene vragen over de selectieprocedure voor een job als inspecteur, Tel. 0800-99 404, rekrutering@police.belgium.eu

Ben je al ingeschreven voor de selectietesten voor inspecteur van politie?

Ik volg volgende opleidingsmodules en kiest daarbij voor volgende data:

Module 1 – Kennismaking en pretest

Module 2 – Voorbereiding cognitieve proeven en taaltest

Module 3 – Structuur, organisatie en werking, waarden en normen van de geïntegreerde politie

Module 4 – Uitleg opleiding politieschool en eventuele voorbereiding sportproef

Module 5 – Voorbereiding persoonlijkheidstesten en selectie-interview

selecteer maximaal 3 opties

In de kijker

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Draaiboek fusie politiezones
07 mar 2024 • De federale dienst van de gouverneur maakte een draaiboek voor politiezones opgemaakt met hierin en schematisch overzicht van de belangrijkste stappen in het fusieproces.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.
18 dec 2023 • De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Bekijk alle nieuwsberichten