Actualiteit

Manifestaties op de snelwegen: verkeershinder in Vlaams-Brabant

Ook in onze provincie worden problemen verwacht op de verkeerswegen ten gevolge van de boerenmanifestaties. 

Voor de meest recente informatie: www.verkeerscentrum.be en www.wegeninfo.be
Voor richtlijnen van de overheid: zie deze link.

Tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen opgeheven

Op 14 juni 2023 stelde de gouverneur voor heel wat waterlopen in de provincie een verbod in om water uit de waterlopen te onttrekken. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en een aantal waterlopen dreigden droog te vallen. Met mogelijks heel wat negatieve gevolgen voor de ecosystemen in en rond die waterlopen.

De neerslag van de afgelopen weken zorgde voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Hierdoor worden op de meeste locaties op onze onbevaarbare waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen drempels weer gehaald. Die drempels werden in 2020 vastgelegd door de Vlaamse Overheid in samenspraak met experten en de provincies.

Daarom heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod op te heffen in Vlaams-Brabant.

Het permanente verbod op onttrekking uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en grachten geldt gedurende het hele jaar, en blijft vanzelfsprekend ook nu behouden. 

De opheffing van het tijdelijk verbod gaat in op 4 augustus 2023.

Via deze link blijf je op de hoogte en kan je op kaart zien waar er onttrekkingsverboden gelden.

Lees hier het volledige besluit

Code GROEN voor brandgevaar

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt vanaf dinsdag 25 juni om 10u code groen af voor de provincie Vlaams-Brabant.

Het natuurbrandgevaar vertoonde afgelopen weken al een langzaam dalend gemiddeld verloop. Begin deze week daalt dit nog verder tot onder de grens van risicocode geel met groen door de regelmatige neerslag en de eerder frisse maximumtemperaturen. De verwachting is dat het natuurbrandgevaar relatief laagt blijft, en zal schommelen in de zone van code groen.


Wat betekent code groen?

CODE GROEN - WEINIG GEVAAR

Er is geen bijzonder risico op brandgevaar. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de
brandweer uit op normale sterkte.


Voor meer informatie: Brandfase Vlaams-Brabant en Waarschuwingen (natuurenbos.be)

Zelfredzaamheid in de kijker!

Wat doe je bij brand, of wanneer het telefoonnetwerk niet meer werkt? Weet je waar de elektriciteitskast in jouw huis hangt, en hoe je veilig buiten raakt als je niet meer langs de voordeur kan? Tijdens een noodsituatie proberen de hulpdiensten jou zo snel mogelijk te helpen, maar soms ben je toch even op jezelf aangewezen. Daarom denk je best op voorhand al eens na over deze situaties. Zo win je kostbare tijd in geval van nood!

Op www.mijnnoodplan.be maak je in 7 stappen je eigen noodplan. En vergeet zeker niet om je in te schrijven bij Be-Alert, zo ben je meteen op de hoogte als er iets gebeurt in jouw buurt!

Heb je daarnaast ook al eens aan een noodpakket gedacht? Door thuis een noodpakket samen te stellen, ben je voorbereid om snel te evacueren of enkele uren zonder stroom te overbruggen. En ook op de baan kan zo'n pakket handig zijn, wanneer je wagen in panne valt of je urenlang in de file staat. Denk zo eens aan volgende items:

  • Een basisapotheek met EHBO-materiaal en reservemedicatie voor wie die nodig heeft
  • Gesloten flesjes water en voedsel dat lang houdbaar is, zoals graanrepen
  • Een zaklamp, liefst een opwindbare. Werkt je zaklamp op batterijen, denk dan ook aan reservebatterijen
  • Kopieën van belangrijke documenten, zoals identiteitskaarten, verzekeringscontracten of attesten
  • Klein gereedschap zoals een schroevendraaier
  • Opladers of externe batterijen voor je gsm, tablet of laptop

Op Een noodpakket - Crisiscentrum vind je een uitgebreide lijst voor thuis en in de wagen.

En ook met onze huisdieren willen we dat er niets gebeurd. Controleer daarom volgende dingen al eens, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent als je snel met je huisdieren moet vertrekken:

  • Zijn je katten en honden gechipt en is de chip leesbaar? Zijn de contactgegevens nog correct? Je dierenarts kan je helpen met het uitlezen van de chip
  • Heb je al een huisdiersticker? Die sticker haal je gratis af bij je gemeente. Plak die sticker op een goed zichtbare plaats voor het raam, zo weet de brandweer welke dieren er in jouw huis wonen
  • Heb je voldoende leibanden, mandjes of andere transportmiddelen om al je dieren mee te nemen als je snel moet evacueren?
  • Kan je met je dieren terecht bij familie of vrienden? Ook sommige opvangcentra zullen dieren toelaten

Bijzonder nood- en interventieplan Natuurbranden

De gouverneur en provinciale veiligheidscel gaven hun goedkeuring aan het nieuwe BNIP Natuurbranden. Dit BNIP bevat informatie over de specifieke maatregelen die door de overheid en de hulpdiensten genomen kunnen worden bij een noodsituatie met betrekking tot branden in bossen en natuurgebieden. 

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website.

Bijzonder nood- en interventieplan Water (luik drinkwater en droogte)

De luiken 'drinkwater' en 'droogte' van het BNIP Water kregen de goedkeuring van de leden van de provinciale veiligheidscel en de gouverneur. Het BNIP Water heeft tot doel een werkwijze te beschrijven waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inspelen op een (dreigende) noodsituatie ten gevolge van droogte, drinkwater en wateroverlast met het oog op de gevolgen van de noodtoestand zoveel mogelijk te beperken en/of te beheersen. 

Het luik 'drinkwater' legt de focus op risico's die een verstoring van de nutsvoorziening en/of een bedreiging volksgezondheid in kader van drinkwater met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn plotse onderbrekingen van de watervoorziening, kwaliteitsproblemen, ... 

Het luik 'droogte' spitst zich toe op risico's die een impact kunnen hebben op de productie van drinkwater zoals structurele watertekorten door uitputting van de voorraden (spaarbekken, rivieren en grondwaterlagen) en risico's met een impact op de waterlopen.

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website.

Algemeen nood- en interventieplan Vlaams-Brabant

De leden van de provinciale veiligheidscel keurden het ANIP Vlaams-Brabant goed. Het plan werd eveneens door de gouverneur aanvaard. Dit ANIP VBR beschrijft de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in noodsituaties of dreigende noodsituaties die een beheer op provinciaal niveau vereisen en omschrijft de voorbereidingen die getroffen worden om dergelijke noodsituaties het hoofd te bieden. Het vormt de basis voor de provinciale bijzondere nood- en interventieplannen.

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website. 

Evaluatie van de noodplanning van de watersnood in Vlaams-Brabant in juli 2021

Na de grootschalige wateroverlast van vorige zomer werd een uitvoerige evaluatie uitgevoerd. Diverse interventiediensten zoals brandweer, politie en defensie en een aantal burgemeesters werden bevraagd over hun ervaringen van het crisisbeheer. 

Het volledige evaluatie - rapport kan u hier raadplegen: Evaluatie watersnood juli 2021

Wat moet je doen bij een incident aan een overweg?

In 2021 stierven 9 mensen bij een ongeval op een overweg en raakten 5 mensen zwaargewond. In totaal gebeurden er in dat jaar 46 ongevallen aan overwegen. Door adequaat te reageren, kunnen we veel van die ongevallen voorkomen!