Actualiteit

Code groen voor brandgevaar

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt vanaf 14 september 2022 code groen af voor de provincie Vlaams-Brabant.

De verwachte weersomslag van vorige week heeft zich effectief doorgezet met regelmatig neerslag. Meer neerslag, een daling van de maximumtemperaturen en hoge waarden voor de relatieve luchtvochtigheid zorgen ervoor dat er weinig gevaar is voor een uitslaande natuurbrand. 

Opgelet: de droogte in de bodem en de vegetatie blijft wel aanwezig en bouwt maar langzaam af.

Wat betekent code groen?

'CODE GROEN - WEINIG GEVAAR': Er is geen bijzonder risico op natuurbrand. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

Voor meer informatie: Brandfase Vlaams-Brabant en Waarschuwingen (natuurenbos.be)

Activatie ozon- en hitteplan en Vlaams warmteactieplan.

Sinds 6 augustus werden opnieuw de criteria voor de opstart van de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan bereikt. Ook de activatie van de waarschuwingsfase van het Federale ozon- en hitteplan gingen weer van start.

Het KMI voorspelt vanaf woensdag 10 augustus temperaturen hoger dan 30°C. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen. Daarom wordt aan de bevolking gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te beschermen en om (sport)evenementen hitte-veilig te laten verlopen.

Meer info vind je op deze website.

Bijzonder nood- en interventieplan Natuurbranden

De gouverneur en provinciale veiligheidscel gaven hun goedkeuring aan het nieuwe BNIP Natuurbranden. Dit BNIP bevat informatie over de specifieke maatregelen die door de overheid en de hulpdiensten genomen kunnen worden bij een noodsituatie met betrekking tot branden in bossen en natuurgebieden. 

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website.

Bijzonder nood- en interventieplan Water (luik drinkwater en droogte)

De luiken 'drinkwater' en 'droogte' van het BNIP Water kregen de goedkeuring van de leden van de provinciale veiligheidscel en de gouverneur. Het BNIP Water heeft tot doel een werkwijze te beschrijven waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inspelen op een (dreigende) noodsituatie ten gevolge van droogte, drinkwater en wateroverlast met het oog op de gevolgen van de noodtoestand zoveel mogelijk te beperken en/of te beheersen. 

Het luik 'drinkwater' legt de focus op risico's die een verstoring van de nutsvoorziening en/of een bedreiging volksgezondheid in kader van drinkwater met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn plotse onderbrekingen van de watervoorziening, kwaliteitsproblemen, ... 

Het luik 'droogte' spitst zich toe op risico's die een impact kunnen hebben op de productie van drinkwater zoals structurele watertekorten door uitputting van de voorraden (spaarbekken, rivieren en grondwaterlagen) en risico's met een impact op de waterlopen.

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website.

Algemeen nood- en interventieplan Vlaams-Brabant

De leden van de provinciale veiligheidscel keurden het ANIP Vlaams-Brabant goed. Het plan werd eveneens door de gouverneur aanvaard. Dit ANIP VBR beschrijft de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in noodsituaties of dreigende noodsituaties die een beheer op provinciaal niveau vereisen en omschrijft de voorbereidingen die getroffen worden om dergelijke noodsituaties het hoofd te bieden. Het vormt de basis voor de provinciale bijzondere nood- en interventieplannen.

Gelet op de GDPR-wetgeving kunnen hulpdiensten en overheden deze plannen raadplegen via een beveiligde website. 

Evaluatie van de noodplanning van de watersnood in Vlaams-Brabant in juli 2021

Na de grootschalige wateroverlast van vorige zomer werd een uitvoerige evaluatie uitgevoerd. Diverse interventiediensten zoals brandweer, politie en defensie en een aantal burgemeesters werden bevraagd over hun ervaringen van het crisisbeheer. 

Het volledige evaluatie - rapport kan u hier raadplegen: Evaluatie watersnood juli 2021

Wat moet je doen bij een incident aan een overweg?

In 2021 stierven 9 mensen bij een ongeval op een overweg en raakten 5 mensen zwaargewond. In totaal gebeurden er in dat jaar 46 ongevallen aan overwegen. Door adequaat te reageren, kunnen we veel van die ongevallen voorkomen!