Politie

Politionele veiligheid en openbare orde

De provinciegouverneur is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid én de volksgezondheid zodra een incident of ramp de draagkracht, de middelen of de grenzen van gemeenten overschrijdt.
De provinciegouverneur ziet toe op een goede samenwerking tussen de politiediensten en de politiezones in Vlaams-Brabant. Hij coördineert het bovenlokaal bestuurlijk beleid met betrekking tot veiligheid en politie. Om de openbare orde te handhaven, kan de provinciegouverneur politiebesluiten uitvaardigen.

Het provinciaal veiligheidsoverleg

Bij veiligheid zijn vele partijen, met elk hun eigen bevoegdheid, betrokken. Behalve de bestuurlijke en gerechtelijke overheid zijn dat uiteraard de lokale en federale politie. Samen met de procureur-generaal zit de provinciegouverneur het provinciaal veiligheidsoverleg voor.
Het provinciaal veiligheidsoverleg kan initiatieven nemen om de veiligheid in de provincie te verhogen, of om de samenwerking tussen politiezones te versterken, bijvoorbeeld de rekrutering en selectie voor politiepersoneel in Vlaams-Brabant.

Administratief toezicht op de politiezones

Vlaams-Brabant telt 23 politiezones.
De provinciegouverneur oefent het specifiek bestuurlijk toezicht uit op de wettigheid van besluiten over de lokale politie in gemeente- en politieraden en hun colleges. Ook ziet de provinciegouverneur toe op hun personeelsformatie, begroting en jaarrekening. Hij zetelt in de selectie- en evaluatiecommissie voor het aanstellen van de korpschef.