Brussels Airport

Internationale toegangspoort

Een uniek element van de provincie Vlaams-Brabant is de aanwezigheid van Brussels Airport. Als grootste luchthaven van België zijn er 74 luchtvaartmaatschappijen gelinkt aan Brussels Airport die jaarlijks 26.4 miljoen passagiers vervoeren en 667 220 ton vracht afhandelen. Dit zorgt voor 64.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs. Brussels Airport is dan ook een enorm belangrijke economische troef voor Vlaams-Brabant.
De luchthaven is de belangrijkste internationale toegangspoort voor België. Voor de vele internationale bedrijven en instellingen gevestigd in en rond Brussel is de nabijheid van Brussels Airport van cruciaal belang.
Vanuit Vlaams-Brabant pleiten wij zowel voor initiatieven die de verdere economische ontwikkeling van de luchthaven mogelijk maken, alsook voor voldoende flankerende en milderende maatregelen om de lasten van de luchthaven evenwichtig over de regio’s te verdelen.

Duurzaamheid

Al meer dan 10 jaar werkt Brussels Airport aan een duurzaamheidstraject en is ze sinds 2018 volledig CO2 neutraal. Zo zorgt Brussels Airport dat ze past in een duurzame toekomst.
Maar de luchthaven wil nog verder gaan en heeft het project “Stargate” eind 2020 gelanceerd. Hierbij worden 21 partners, waaronder de provincie Vlaams-Brabant samengebracht die met Brussels Airport nagaan welke innovatieve projecten in luchthavens gerealiseerd kunnen worden om bij te dragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Enkele voorbeelden van innovatieve projecten zijn de energiestromen van de luchthaven in kaart brengen en deze trachten te verduurzamen en te optimaliseren, het gebruik van biobrandstof onderzoeken en het lanceren en het ondersteunen van het gebruik van elektrische voertuigen op en rond de luchthaven.

Aangezien het project binnen de EU Green Deal past, werd er na de laatste procedureronde € 24.8 miljoen subsidie toegewezen door de Europese commissie. Hierdoor kan dit project in de volgende 5 jaar gerealiseerd worden.