Innovatie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de uitdagingen waar we voor staan worden steeds complexer, voortdurende innovatie dringt zich hier op.

Vlaams-Brabant heeft op het vlak van innovatie heel wat te bieden. In de regio Leuven zijn de universiteit, de hogescholen, het universitair ziekenhuis en de talrijke spin-offs van de universiteit de motoren van de innovatie. De meest gekende spin-off is ongetwijfeld het gerenommeerde onderzoekscentrum Imec, dat wereldleider is op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.

Maar ook elders in Vlaams-Brabant zien we talrijke kennishubs opduiken. Zo heb je in Gooik de VUB Photonics Campus en is er in Tienen de Feed Food Health Campus.

Onze kennisbedrijven ontwikkelen heel wat innovaties voor diverse sectoren, zoals gezondheid, voeding, logistiek, duurzame technologie, de creatieve sector, luchtvaart en dienstensector. Deze innovaties zorgen ervoor dat onze bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen van de snel veranderende wereld.

Deze bedrijven zijn geen eilandjes op zich. Er worden diverse samenwerkingen opgezet om de innovatie nog meer aan te wakkeren. Zo is er onder meer Smart Hub Vlaams-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband dat innovatie wil stimuleren, de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen wil bevorderen en (buitenlandse) investeringen wil aantrekken. De werking van Smart Hub Vlaams-Brabant focust hierbij op 5 innovatieve clusters, die belangrijk zijn voor Vlaams-Brabant: logistics, health, food, cleantech en creativity. Dit initiatief werd opgezet door de provincie Vlaams-Brabant, VOKA Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB en POM Vlaams-Brabant.

Daarnaast is er ook Leuven MindGate, een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen opgericht in 2016. Leuven MindGate wil de regio op vlak van ondernemen, onderzoek, studeren en leven internationaal op de kaart zetten en zo meer bedrijven, investeerders en talent naar hier halen. Verder wil Leuven MindGate tevens een motor zijn om het bestaande ecosysteem en de unieke kruisbestuiving tussen de lokale bedrijven te stimuleren.