Wapenvergunningen

Hoe werkt het?

Wie een wapen wil kopen, dient eerst een vergunning aan te vragen en te ontvangen. De provinciegouverneur is verantwoordelijk voor het uitreiken van wapenvergunningen, Europese vuurwapenpassen, erkenningen van wapenverzamelaars, schietstanden en wapenhandelaars. Er kan pas worden overgegaan tot het verkrijgen van een vergunning als de vergoeding betaald is en na het verkrijgen van een gunstig advies van de korpschef van de lokale politie.

De wapenwet wordt door de diensten van de gouverneur strikt toegepast. Het verspreiden van vuurwapens is enkel toegestaan ​​voor erkende personen of personen die een wettige reden kunnen verzamelen voor hun wapenbezit, zoals sportschutters en jagers.

Een vergunning/erkenning is onbeperkt geldig. Eens om de vijf jaar neemt de gouverneur het initiatief om na te gaan van alle houders van een vergunning/erkenning van de regelgeving naleven en de wettige reden voor het wapenbezit dat nog aanwezig is. Deze controle is betalend.

Handige documenten

Meer informatie

  • 016/26 78 03 (bereikbaar tussen 9u-13u)
  • wapens@vlaamsbrabant.be