Wapenvergunningen

Hoe werkt het?

Wie een wapen wil kopen, dient eerst een vergunning aan te vragen en uitgereikt te krijgen. De provinciegouverneur is verantwoordelijk voor het uitreiken van wapenvergunningen, Europese vuurwapenpassen, erkenningen van wapenverzamelaars, schietstanden en wapenhandelaars. Er kan pas overgaan worden tot het afleveren van een vergunning als de retributie betaald is en na het verkrijgen van een gunstig advies van de korpschef van de lokale politie.

De wapenwet wordt door de diensten van de gouverneur strikt toegepast. Het bezitten van vuurwapens is enkel toegestaan aan erkende personen of personen die een wettige reden kunnen aantonen voor hun wapenbezit, zoals sportschutters en jagers.

Een vergunning/erkenning is onbeperkt geldig. Eens om de vijf jaar neemt de gouverneur het initiatief om na te gaan of alle houders van een vergunning/erkenning de regelgeving naleven en de wettige reden voor het wapenbezit nog aanwezig is. Deze controle is betalend.

Nuttige documenten

Meer informatie

  • 016/26 78 03 (bereikbaar tussen 9u-13u)
  • wapens@vlaamsbrabant.be