Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand rond Brussel kent heel wat uitdagingen rond mobiliteit, vergroening, onderwijs, cultuur, welzijn en economische ontwikkeling. De Vlaamse regering zet van oudsher in op de regio met een specifiek beleid voor de 19 gemeentes in de Vlaamse Rand met het coördinatieplatform Stand van de Rand waarvan de provinciegouverneur voorzitter is.

Eén keer per jaar wordt er teruggekoppeld over de Stand van de Rand naar de betrokken gemeentebesturen met een colloquium. In 2021 stond dit in het teken van onderwijs. U kan het hier herbekijken: https://www.vlaamserand.be/stand-van-de-rand/colloquium-2021