Besluiten

Instellen permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken.
Dit besluit vloeit voort uit het advies vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van eind april 2021 en de schriftelijke bevraging van de betrokken gemeentebesturen in het najaar 2021.
Het besluit gaat in op 1 januari 2022.
permanent onttrekkingsverbod