Taken en verantwoordelijkheden

Wonen, werken en leven

Samen met zijn diensten zet de provinciegouverneur zich in om van Vlaams-Brabant een veilige, aangename, welvarende en rechtvaardige provincie te maken, waar het goed is om te wonen, te werken, en bovenal goed om te leven.

De provinciegouverneur fungeert als link tussen de verschillende beleidsniveaus. In het bijzonder is hij aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de lokale besturen in Vlaams-Brabant.

Kernopdrachten

Tot zijn kernopdrachten behoren:

  • coördineren en bemiddelen voor bijzondere opdrachten op vraag van verschillende overheden
  • initiëren en versterken van gebiedsgerichte samenwerking binnen de provincie Vlaams-Brabant
  • het nemen van diverse initiatieven in het brede veiligheidsdomein om openbare rust, veiligheid en volksgezondheid in Vlaams-Brabant te verzekeren
  • voorzitter van de deputatie, zo speelt hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van verschillende provinciale realisaties.

Het belang van Vlaams-Brabant en zijn inwoners staat bij de uitoefening van deze kernopdrachten voorop.