Taken en verantwoordelijkheden

Missie

De gouverneur, ondersteund door zijn diensten, fungeert als link tussen de verschillende beleidsniveaus. In het bijzonder is hij aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de lokale besturen in Vlaams-Brabant.

Tot zijn kernopdrachten behoren:

  • coördineren en bemiddelen voor bijzondere opdrachten op vraag van verschillende overheden;
  • initiëren en versterken van gebiedsgerichte samenwerking binnen de provincie Vlaams-Brabant;
  • het nemen van diverse initiatieven in het brede veiligheidsdomein om openbare rust, veiligheid en volksgezondheid in Vlaams-Brabant te verzekeren.

Het belang van Vlaams-Brabant en zijn inwoners staat bij de uitoefening van deze kernopdrachten voorop.

Visie

Samen met zijn diensten zet de gouverneur zich in om van Vlaams-Brabant een veilige, aangename, welvarende en rechtvaardige provincie te maken, waar het goed is om te wonen, te werken, en bovenal goed om te leven.

Vlaams-Brabant wordt een regio waar alle (beleids)actoren op een constructieve en efficiënte manier samenwerken om een goed bestuur te realiseren in het voordeel van alle inwoners.

Kernwaarden

  • Verbindend

Vanuit deze kernwaarde inventariseren de gouverneur en zijn diensten de belangen van verschillende relevante actoren in Vlaams-Brabant. Ze werken samen met verschillende beleidsniveaus en publieke en private partners en stimuleren ook onderlinge samenwerking tussen deze niveaus en partners. Ze schatten hierbij iedereen naar zijn waarde en zorgen dat de verschillende belangen aan bod kunnen komen. Een positieve ingesteldheid, samen zoeken naar gedragen oplossingen en bruggen bouwen vanuit ieders expertise en eigenheid dragen bij aan het welslagen van de samenwerkingen.

  • Betrouwbaar, integer en neutraal

Zowel de hogere en lokale overheden als burgers en andere actoren in onze provincie kunnen erop rekenen dat de gouverneur en zijn diensten op een correcte en discrete manier werken binnen de bestaande regelgeving. Hierbij staan het algemeen belang en dienstverlening vanuit het perspectief van onze klanten voorop. De gouverneur en zijn diensten zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze tonen één gezicht naar buiten, zijn aanspreekbaar op hun woorden en daden en doen wat is afgesproken.
In hun handelen stralen de gouverneur en zijn diensten respect uit door iedereen op eenzelfde objectieve, (klant)vriendelijke, neutrale manier en met een open blik te behandelen.

  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

De gouverneur en zijn diensten tonen het nodige engagement bij het uitwerken van hun opdrachten, en ze zijn vastberaden om te doen wat nodig is. Ook als we doorverwijzen naar de bevoegde instanties houden we vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat onze belanghebbenden en partners worden verder geholpen. De gouverneur en zijn diensten leven en denken mee met hun belanghebbenden en partners. Ze zijn gemotiveerd om hen ten dienste te staan, met een grote maatschappelijke betrokkenheid en steeds met het algemeen belang van de regio voor ogen.

  • Deskundigheid en professionaliteit

De gouverneur en zijn diensten streven ernaar om over de nodige kennis van zaken en vaardigheden te beschikken om hun opdrachten te vervullen. Ze groeien in hun job door kennisuitwisseling en –deling, opleiding en ervaring. Waar nodig scholen ze zich bij.
Ze leveren kwaliteitsvol werk en leggen verantwoordelijkheidszin aan de dag om de eigen werking zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen. In de omgang komen ze professioneel voor de dag.

Nieuws

Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties
26 jun 2023 • De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Oplossing voor taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer
17 mar 2023 • In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen gemeenten en de gouverneur regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij een ambulance nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. De betrokken hulpdiensten werden rond de tafel gebracht om oplossingen te zoeken. Dit heeft geleid tot een concrete aanpassingen, die tot een substantiële verbetering zullen leiden.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst verzekert de toekomst van Rock Werchter
28 sep 2022 • Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ willen de partners provincie Vlaams-Brabant, gemeente Rotselaar, gemeente Haacht, Live Nation Festivals NV, vzw Altsien en Werchter Park bv de positieve structurele samenwerking evalueren en vernieuwen. De overeenkomst kadert in de uitvoering en de naleving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rock Werchter’.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen
16 jul 2022 • Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
ANB kondigt code oranje af voor Vlaams-Brabant
12 mei 2022 • Het Agentschap Natuur en Bos kondigde op 12 mei 2022 code oranje af voor de provincie Vlaams-Brabant. Doordat het droog is in onze natuurgebieden en bossen, is het brandgevaar hoog.
Provinciegouverneur Jan Spooren coördineert samen met de lokale besturen de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.
28 apr 2022 • De provinciegouverneurs hebben zowel van de Vlaamse als van de federale regering een belangrijke, coördinerende opdracht gekregen in de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit beide regeringen werd gevraagd een brug te bouwen met de lokale besturen en hen te ondersteunen in hun opdrachten in de Oekraïnecrisis.
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Gouverneur start Ronde van Vlaams-Brabant in Leuven.
11 okt 2021 • Provinciegouverneur Jan Spooren start vandaag zijn Ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Het bezoek aan Leuven is zijn eerste in een reeks van 65 aan alle Vlaams-Brabantse gemeenten. De bedoeling van deze Ronde is de bestuurskracht van de gemeenten versterken door samen te werken.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Jaarlijkse speech in het provinciehuis: Uitdagingen na corona aangaan!
24 sep 2021 • Naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar staat de toespraak van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant in het teken van het afgelopen coronajaar. Hij kijkt vooral vooruit naar de uitdagingen voor de nabije toekomst. De klimaat- en veiligheidsproblematiek staan hierbij hoog op de agenda.
Bekijk alle nieuwsberichten