Burenbemiddeling

Herstel van communicatie

Burenbemiddeling is een manier om conflicten tussen buren aan te pakken.

De focus ligt op het herstel van de communicatie tussen conflicterende buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren of dat de politie of de vrederechter moet tussenkomen.

Mijn diensten stimuleren de oprichting van lokale diensten voor burenbemiddeling. Ze beschikt ook over een provinciaal netwerk van bemiddelaars voor gemeenten die nog geen eigen dienst burenbemiddeling hebben.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

  1. Neem contact op met de dienst burenbemiddeling.
  2. Vrijwillige bemiddelaars luisteren naar je bezorgdheden.
  3. De bemiddelaar gaat langs bij je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
  4. Via een gezamenlijk gesprek worden voorstellen besproken en naar de beste oplossing gezocht.


Jaarverslag 2021

jaarverslag burenbemiddeling 2022
jaarverslag burenbemiddeling 2021