Verzekeringsvaststelling rally en motorcross

Indien u een gemotoriseerde wedstrijd organiseert, heeft u een verzekeringsattest burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en voor schade aan derden nodig.

Dit verzekeringsattest moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam organisator
  • soort wedstrijd (rally, motorcross, autocross, regelmatigheidsrit, …)
  • gemeente startplaats
  • periode

Welke provincies?

De startplaats van de wedstrijd bepaalt welke provincie het besluit aflevert.
Indien de wedstrijd op het grondgebied van meerdere provincies wordt gereden, heeft u het advies van de andere betrokken provincies nodig.  Dit dient op de aanvraag vermeld te worden.

Meer info

016 26 78 28
wedstrijdgmv@vlaamsbrabant.be