Veilige jeugdevenementen

In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven. Ook wetende dat jeugdverenigingen zo’n evenementen vaak nodig hebben om geld in het laadje te krijgen.

Er werden verschillende expertentafels georganiseerd met vertegenwoordigers uit de lokale en federale politie, lokale besturen, brandweer, en enkele partnerorganisaties zoals VAD, Bataljong en het Rode kruis. Deze bespraken verschillende beleidsmatige en organisatieaspecten rond jeugdevenementen en deelden goede praktijken om de veiligheid ervan te verhogen. Dit denkwerk leidde tot 3 instrumenten.

Een eerste is het richtsnoer "veilige jeugdevenementen". Een ondersteunend document vol informatie, tips, concrete adviezen, goede praktijken en aanbevelingen voor lokale besturen en politiezones, alsook voor jeugdige organisatoren.

Daarnaast werd een “risicoscan” ontwikkeld die ervoor zorgt dat men vanaf de evenementenaanvraag een duidelijk overzicht van mogelijke risico’s heeft. Het evenement krijgt een bepaalde risicofactor, met hieraan gekoppelde maatregelen en adviezen. De risicoscan kan aangevraagd worden via: dmv.preventie@vlaamsbrabant.be.

Als derde instrument organiseert de federale dienst van de gouverneur een opleiding tot fuifcoach, die via het train-de-trainer principe in de hele provincie wordt uitgerold.


Meer informatie:
dmv.preventie@vlaamsbrabant.be
016 26 78 10