Bouwen zonder architect

Wanneer kan u bouwen zonder architect?

Voldoet U aan de vereisten om zelf uw woning te (ver-) bouwen of een beperkt bijgebouw op te richten? Dan kunnen mijn diensten nagaan of U voldoet aan de voorwaarden om af te wijken van het monopolie van architect.

Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect zegt dat u verplicht bent een beroep te doen op een architect voor elk (ver)bouwproces waarvoor men een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. De architect maakt de plannen op en controleert de uitvoering van de werken.

Maar volgens deze wet kan de provinciegouverneur, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de werken uitgevoerd worden, afwijkingen toestaan op de verplichting een beroep te doen op de medewerking van een architect voor het (ver)bouwen van een eigen woning.

Deze afwijking is mogelijk:

  • als u kan aantonen dat u over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt. Dit is niet uitsluitend een zaak van diploma's, ook relevante beroepservaring kan in aanmerking komen.
  • voor de conceptietaken (plannen opmaken) of de controletaken of op beide.