Brandweer

De gouverneur heeft een sturende, coördinerende, adviserende en ondersteunende rol in de werking van de brandweer en de brandweerzones in de provincie.

  • De gouverneur brengt de zonecommandanten en burgemeesters op geregelde tijdstippen samen om het beleid rond bepaalde thema’s op elkaar af te stemmen. De gouverneur en zijn diensten adviseren, begeleiden en ondersteunen de hulpverleningszones.
  • De gouverneur zit de raad voor opleiding voor. Deze raad bepaalt de behoeften voor opleidingen in de hulpverleningszones.
  • De gouverneur is voorzitter van de provinciale veiligheidscel, die advies geeft over de nood- en interventieplannen maar ook over het oefenbeleid.

Hulpverleningszones

Sinds 1 januari 2015 is de organisatie van de brandweer overgegaan van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem en telt Vlaams-Brabant 2 hulpverleningszones, nl. Brandweerzone Vlaams-Brabant West en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Zone Oost groepeert de brandweerposten Leuven, Haacht, Tienen, Landen, Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Overijse met 32 gemeenten.

Zone West omvat de brandweerposten Zaventem, Vilvoorde, Londerzeel, Asse, Dilbeek, Opwijk, Halle, Lennik en Tollembeek met 33 gemeenten.

De gouverneur staat in voor het specifiek administratief toezicht op de hulpverleningszones. Hij ziet erop toe dat de beslissingen van de zoneraden en de zonecolleges genomen worden volgens de wettelijke bepalingen. Ook zijn de beslissingen inzake het personeelsbeleid, de begroting en jaarrekening onderworpen aan zijn goedkeuring.

In de kijker

Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Bekijk alle nieuwsberichten