Bert Van der Auwera legt zijn eed af als burgemeester van Aarschot.

donderdag, 21 december 2023 Provinciegouverneur

Op donderdag 21 december om 15 u legde Bert Van der Auwera zijn eed af als burgemeester van Aarschot. Bert Van der Auwera was reeds waarnemend burgemeester in opvolging van Gwendolyn Rutten, die op 7 november minister van Binnenlands bestuur en viceminister-president werd.

Bert Van der Auwera kwam in oktober 2018 voor de eerste keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is in Aarschot, en daarbuiten gekend als een sociale ondernemer. Hij werd onmiddellijk eerste schepen bevoegd voor economie, patrimonium, investeringen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, wonen, kerkfabrieken, leefmilieu, energie en klimaat.
"Het is een hele eer om burgemeester te mogen zijn in de Parel van het Hageland. Ik zal mijn uiterste best doen om, ook voor dit laatste jaar voor de verkiezingen, onze stad Aarschot te besturen, zoals we dit de laatste 5 jaar hebben mogen doen," aldus Bert Van der Auwera.

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment. “Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Je staat dichtbij je burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor je burgers kunnen maken. Aarschot is mooie stad in ons Hageland waar er voldoende uitdagingen voor de nieuwe burgemeester zullen liggen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Bert Van der Auwera dat uitstekend zal doen in Aarschot, “ zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten