Bert Van der Auwera legt zijn eed af als burgemeester van Aarschot.

donderdag, 21 december 2023 Provinciegouverneur

Op donderdag 21 december om 15 u legde Bert Van der Auwera zijn eed af als burgemeester van Aarschot. Bert Van der Auwera was reeds waarnemend burgemeester in opvolging van Gwendolyn Rutten, die op 7 november minister van Binnenlands bestuur en viceminister-president werd.

Bert Van der Auwera kwam in oktober 2018 voor de eerste keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is in Aarschot, en daarbuiten gekend als een sociale ondernemer. Hij werd onmiddellijk eerste schepen bevoegd voor economie, patrimonium, investeringen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, wonen, kerkfabrieken, leefmilieu, energie en klimaat.
"Het is een hele eer om burgemeester te mogen zijn in de Parel van het Hageland. Ik zal mijn uiterste best doen om, ook voor dit laatste jaar voor de verkiezingen, onze stad Aarschot te besturen, zoals we dit de laatste 5 jaar hebben mogen doen," aldus Bert Van der Auwera.

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment. “Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Je staat dichtbij je burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor je burgers kunnen maken. Aarschot is mooie stad in ons Hageland waar er voldoende uitdagingen voor de nieuwe burgemeester zullen liggen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Bert Van der Auwera dat uitstekend zal doen in Aarschot, “ zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.
06 feb 2024 • De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.
01 feb 2024 • De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.
Bekijk alle nieuwsberichten