Nieuws

Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024
In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.
01 feb 2024
De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.
Politiebesluit over het verloop van de verkiezingen op 9 juni.
01 feb 2024
Waterpeilen in Vlaams-Brabant onder alarmdrempels: provinciale fase opgeheven.
05 jan 2024
Het provinciaal coördinatiecomité, onder leiding van gouverneur Jan Spooren, kwam op 8 januari 2024 samen om de evolutie van de wateroverlast te bespreken. Daarnaast werd ook gekeken welke maatregelen konden worden genomen.
Bert Van der Auwera legt zijn eed af als burgemeester van Aarschot.
21 dec 2023
Op donderdag 21 december om 15 u legde Bert Van der Auwera zijn eed af als burgemeester van Aarschot. Bert Van der Auwera was reeds waarnemend burgemeester in opvolging van Gwendolyn Rutten, die op 7 november minister van Binnenlands bestuur en viceminister-president werd.
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.
18 dec 2023
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.