Draaiboek fusie politiezones

donderdag, 07 maart 2024 Veiligheid

Wanneer fusiegesprekken tussen politiezones worden aangevat en/ of de intentie tot een fusie tussen 2 of meer politiezones groeit, is het belangrijk enkele stappen te doorlopen en een zekere structuur te hanteren in de aanpak hiervan. De gouverneur en zijn medewerkers kunnen ondersteuning bieden in de haalbaarheidsstudie en het verdere fusietraject.

Om alvast een ‘handleiding’ aan te bieden, werd door ons een draaiboek opgemaakt waarin een schematisch overzicht wordt gegeven van de belangrijkste stappen in het fusieproces. Het wettelijk kader wordt weergegeven, aangevuld met praktische insteken en inzichten uit eerder gerealiseerde fusies van politiezones. Het is hier te downloaden.

Heb je hierover verdere vragen? Is ondersteuning nodig? Laat het ons weten via kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

Draaiboek fusies politiezones

Netwerkdag Vlaamse en provinciale buitendiensten op 26 juni 2024
10 jul 2024 • Traditiegetrouw bracht ik ook dit jaar de buitendiensten van de Vlaamse overheid en de provinciale diensten samen. Na een denkoefening over het verbeteren van hun dienstverlening voor de lokale besturen en burgers van Vlaams-Brabant stond een terreinbezoek op de agenda. Uitleg werd gegeven over de realisatie van een open Woluwe en dit tussen de Woluwelaan en de Zenne ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde.
Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Bekijk alle nieuwsberichten