Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.

dinsdag, 06 februari 2024 Noodplanning

De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.

“Een belangrijke conclusie uit de evaluatie is de goede samenwerking tussen alle partners. Het vlot uitwisselen zorgde ervoor dat er doeltreffend kon worden ingespeeld op de noden en behoeften in de getroffen gemeenten; pompen werden snel ingezet op cruciale plaatsen en de voorraad zandzakjes werd meteen aangevuld’, zegt Jan Spooren.

Er werden ook enkele lessen getrokken. Zo kan een aanpassing van interne procedures bijdragen tot nog snellere informatiedeling en efficiënter crisisbeheer. We stellen ook vast dat de bevolking goed informeren en sensibiliseren over hun zelfredzaamheid heel belangrijk is. “De lokale besturen en interventiediensten hebben duidelijk geleerd van de evaluatie en bijsturing van de overstromingen van juli 2021. De solidariteit tussen de diensten en ook bij de burgers maken mij zeer trots. Die veerkracht kan nog vergroot worden door burgers nog meer bewust te maken van de preventieve en reactieve acties die zij kunnen ondernemen bij wateroverlast,’ besluit de provinciegouverneur. ‘Hoe meer we de handen in elkaar kunnen slaan, hoe beter we in de toekomst de wateroverlast het hoofd kunnen bieden.’

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten