Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.

dinsdag, 06 februari 2024 Noodplanning

De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.

“Een belangrijke conclusie uit de evaluatie is de goede samenwerking tussen alle partners. Het vlot uitwisselen zorgde ervoor dat er doeltreffend kon worden ingespeeld op de noden en behoeften in de getroffen gemeenten; pompen werden snel ingezet op cruciale plaatsen en de voorraad zandzakjes werd meteen aangevuld’, zegt Jan Spooren.

Er werden ook enkele lessen getrokken. Zo kan een aanpassing van interne procedures bijdragen tot nog snellere informatiedeling en efficiënter crisisbeheer. We stellen ook vast dat de bevolking goed informeren en sensibiliseren over hun zelfredzaamheid heel belangrijk is. “De lokale besturen en interventiediensten hebben duidelijk geleerd van de evaluatie en bijsturing van de overstromingen van juli 2021. De solidariteit tussen de diensten en ook bij de burgers maken mij zeer trots. Die veerkracht kan nog vergroot worden door burgers nog meer bewust te maken van de preventieve en reactieve acties die zij kunnen ondernemen bij wateroverlast,’ besluit de provinciegouverneur. ‘Hoe meer we de handen in elkaar kunnen slaan, hoe beter we in de toekomst de wateroverlast het hoofd kunnen bieden.’