Nieuws

Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.
06 feb 2024
De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.
Waterpeilen in Vlaams-Brabant onder alarmdrempels: provinciale fase opgeheven.
05 jan 2024
Het provinciaal coördinatiecomité, onder leiding van gouverneur Jan Spooren, kwam op 8 januari 2024 samen om de evolutie van de wateroverlast te bespreken. Daarnaast werd ook gekeken welke maatregelen konden worden genomen.
Rampoefening op de luchthaven van Zaventem.
18 nov 2023
Om de twee jaar vindt er een grootschalige rampoefening plaats op de luchthaven van Zaventem.
Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties
26 jun 2023
De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal
Oplossing voor taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer
17 mar 2023
In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen gemeenten en de gouverneur regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij een ambulance nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. De betrokken hulpdiensten werden rond de tafel gebracht om oplossingen te zoeken. Dit heeft geleid tot een concrete aanpassingen, die tot een substantiële verbetering zullen leiden.
Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen
16 jul 2022
Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.