Gunther de Wilde is de nieuwe burgmeester van Gooik

dinsdag, 24 oktober 2023 Provinciegouverneur

Gunther De Wilde legt zijn eed af als nieuwe burgemeester van Gooik.

Op dinsdag 24 oktober om 14u legde Gunther De Wilde in handen van provinciegouverneur Jan Spooren zijn eed af als nieuwe, en waarschijnlijk ook laatste burgemeester van Gooik. Gunther De Wilde volgt Simon De Boeck op die sinds september dit jaar een academische uitdaging aanging.

Gunther De Wilde is reeds vele jaren gekend als schepen, ook als eerste schepen in Gooik. “Ik ben klaar voor een avontuur samen met 9.428 Gooikenaars. Samen gaan we voor een landelijk, groen dorp waar het goed om wonen is voor jong en oud,” zegt de nieuwe burgmeester van Gooik.

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment. “Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Je staat dichtbij je burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor je burgers kunnen maken. In Gooik staat de fusie voor de deur, een belangrijke uitdaging voor de drie gemeentes uit het Pajottenland. Ik heb er alle vertrouwen in dat Gunther De Wilde dat uitstekend zal doen in Gooik, “ zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Dit zal vermoedelijk de laatste eedaflegging van een burgemeester in handen van de provinciegouverneur zijn. Het nieuwe gemeentedecreet zegt immers dat dit vanaf eind 2024 in handen van de voorzitter van de gemeenteraad kan.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten