Jaaroverzicht 2023 online!

dinsdag, 26 maart 2024 Provinciegouverneur

2023 was een uitermate boeiend jaar, waarin we na enkele hectische crisisjaren de “normaliteit” eindelijk een beetje terugvonden. Terwijl de nare herinneringen aan de coronapandemie stilaan slijten en de ergste piek van de energiecrisis voorbij lijkt, is er in onze provincie opnieuw hard gewerkt om de veiligheid, welvaart en leefbaarheid van onze regio nog te versterken.

Als provinciegouverneur heb ik samen met mijn diensten mijn best gedaan om hier een steentje aan bij te dragen. Op het kruispunt van de verschillende beleidsniveaus was ik in het bijzonder aanspreekpunt, begeleider en partner van onze lokale besturen. Als bemiddelaar of coördinator trachtte ik te verbinden en te verzoenen, altijd met respect voor ieders mening en vanuit de overtuiging dat het “grote gelijk” niet bestaat. Maar hiervoor kon Vlaams-Brabant vooral rekenen op de cruciale inbreng van onze hulpdiensten, bedrijven, sociaal-culturele organisaties, onderwijsinstellingen en vele burgers en vrijwilligers.

Met dit jaaroverzicht breng ik hulde en betuig ik mijn dankbaarheid aan al deze actoren, die ook in het afgelopen jaar weer hun beste beentje hebben voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren. Alles en iedereen aan bod laten komen zou jullie als lezer te ver leiden, dus beperkten we ons tot enkele hoofdopdrachten en een bloemlezing van illustratieve activiteiten. De structuur van dit document is opgehangen aan de voornaamste opdrachten van een provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse regering, commissaris van de federale regering en voorzitter van de Vlaams-Brabantse deputatie. We beogen hiermee ook wat meer inzicht te geven in mijn specifieke functie, die verschillende rollen en verantwoordelijkheden omvat.

Een jaaroverzicht is een mooie gelegenheid om terug te blikken op wat er allemaal werd gerealiseerd, maar evengoed een geschikt moment om stil te staan bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Maar het laat ons vooral beseffen dat Vlaams-Brabant een prachtige provincie is, die vele troeven heeft om ook naar de toekomst toe succesvol te blijven.

jaaroverzicht 2023

Netwerkdag Vlaamse en provinciale buitendiensten op 26 juni 2024
10 jul 2024 • Traditiegetrouw bracht ik ook dit jaar de buitendiensten van de Vlaamse overheid en de provinciale diensten samen. Na een denkoefening over het verbeteren van hun dienstverlening voor de lokale besturen en burgers van Vlaams-Brabant stond een terreinbezoek op de agenda. Uitleg werd gegeven over de realisatie van een open Woluwe en dit tussen de Woluwelaan en de Zenne ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde.
Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten