Jaaroverzicht 2023 online!

dinsdag, 26 maart 2024 Provinciegouverneur

2023 was een uitermate boeiend jaar, waarin we na enkele hectische crisisjaren de “normaliteit” eindelijk een beetje terugvonden. Terwijl de nare herinneringen aan de coronapandemie stilaan slijten en de ergste piek van de energiecrisis voorbij lijkt, is er in onze provincie opnieuw hard gewerkt om de veiligheid, welvaart en leefbaarheid van onze regio nog te versterken.

Als provinciegouverneur heb ik samen met mijn diensten mijn best gedaan om hier een steentje aan bij te dragen. Op het kruispunt van de verschillende beleidsniveaus was ik in het bijzonder aanspreekpunt, begeleider en partner van onze lokale besturen. Als bemiddelaar of coördinator trachtte ik te verbinden en te verzoenen, altijd met respect voor ieders mening en vanuit de overtuiging dat het “grote gelijk” niet bestaat. Maar hiervoor kon Vlaams-Brabant vooral rekenen op de cruciale inbreng van onze hulpdiensten, bedrijven, sociaal-culturele organisaties, onderwijsinstellingen en vele burgers en vrijwilligers.

Met dit jaaroverzicht breng ik hulde en betuig ik mijn dankbaarheid aan al deze actoren, die ook in het afgelopen jaar weer hun beste beentje hebben voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren. Alles en iedereen aan bod laten komen zou jullie als lezer te ver leiden, dus beperkten we ons tot enkele hoofdopdrachten en een bloemlezing van illustratieve activiteiten. De structuur van dit document is opgehangen aan de voornaamste opdrachten van een provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse regering, commissaris van de federale regering en voorzitter van de Vlaams-Brabantse deputatie. We beogen hiermee ook wat meer inzicht te geven in mijn specifieke functie, die verschillende rollen en verantwoordelijkheden omvat.

Een jaaroverzicht is een mooie gelegenheid om terug te blikken op wat er allemaal werd gerealiseerd, maar evengoed een geschikt moment om stil te staan bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Maar het laat ons vooral beseffen dat Vlaams-Brabant een prachtige provincie is, die vele troeven heeft om ook naar de toekomst toe succesvol te blijven.

jaaroverzicht 2023