Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant

Deze structurele tekorten moeten we in de komende jaren ombuigen. De hoeveelheid

politiewerk wordt er immers niet minder op, de druk op onze politiemensen neemt toe.

Zeker omdat de grootstedelijke problematiek van Brussel zich ook laat voelen in de Vlaamse

Rand, en zowel de complexe mobiliteitssituatie als de aanwezigheid van de luchthaven extra

politie inzet vraagt in onze provincie.

Ongeveer een jaar geleden sloegen de 23 lokale politiezones en de diensten van de federale

politie in Vlaams-Brabant de handen in elkaar om samen een grootscheeps actieplan rond

rekrutering en selectie op touw te zetten. Vandaag heeft een stuurgroep het eerste loopjaar

van dit belangrijke project geëvalueerd, en vastgesteld dat er al heel wat vooruitgang werd

geboekt met een aantal initiatieven die reeds in uitvoering zijn. Blikvangers hierbij zijn een

positieve wervingscampagne die meer mensen warm zal maken voor een job bij de politie,

en een intensief begeleidingstraject dat de slaagkansen van kandidaten moet verhogen.

Daarnaast onderzoekt men hoe de Vlaams-Brabantse politieschool in het PIVO nog

aantrekkelijker kan worden voor kandidaat-politiemensen.

“Het politielandschap in Vlaams-Brabant heeft nieuwe medewerkers veel te bieden,” zegt

provinciegouverneur Jan Spooren, die de rekruteringsstuurgroep voorzit. “Maar het is echt

wel nodig om vernieuwende wervingscampagnes op touw te zetten, die zich specifiek richten

op een doelpubliek in onze provincie. Dankzij het harde werk in de voorbije maanden pakken

we in voorjaar van 2022 uit met een grootscheepse rekruteringscampagne die alle voordelen

en sterktes van een moderne politie job in de verf zet. We organiseren gezamenlijke

infosessies voor Vlaams-Brabant en in elke politiezone hebben we ambassadeurs opgeleid

om geïnteresseerden op een persoonlijke manier degelijk te informeren”.

“Het enthousiasme en de goede samenwerking die ik in dit project gezien heb, sterkt mij in

de overtuiging dat we er in het komende jaren effectief in zullen slagen meer mensen aan

te trekken naar onze korpsen en federale diensten, en ze daar ook te houden,” aldus nog de

gouverneur. Het geheel van onze acties en maatregelen moet tegen eind 2025 leiden tot een

verlaging van de tekorten tot maximaal 10% van het goedgekeurde operationele

personeelskader per politiezone of -dienst in Vlaams-Brabant. Veiligheid is en blijft een

topprioriteit voor Vlaams-Brabant haar inwoners, en voldoende politiecapaciteit is een

absolute voorwaarde om dit realiseren.

Netwerkdag Vlaamse en provinciale buitendiensten op 26 juni 2024
10 jul 2024 • Traditiegetrouw bracht ik ook dit jaar de buitendiensten van de Vlaamse overheid en de provinciale diensten samen. Na een denkoefening over het verbeteren van hun dienstverlening voor de lokale besturen en burgers van Vlaams-Brabant stond een terreinbezoek op de agenda. Uitleg werd gegeven over de realisatie van een open Woluwe en dit tussen de Woluwelaan en de Zenne ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde.
Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Bekijk alle nieuwsberichten