Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties

maandag, 26 juni 2023 Noodplanning, Provinciegouverneur

Het belang en de professionalisering van noodplanning bij de lokale besturen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De opeenvolging van crisissen en noodsituaties waarmee we recentelijk werden geconfronteerd is daar zeker niet vreemd aan.

De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal.

“Noodplanning vergt heel specifieke expertise, en ik voel aan dat de ondersteuning en begeleiding vanuit mijn gespecialiseerde dienst vaak een meerwaarde kan betekenen voor de lokale noodplanningscoördinatoren”, aldus provinciegouverneur Jan Spooren. “Ik ben ervan overtuigd dat er ook in de komende jaren crisissen op ons af zullen komen en ben dan ook dankbaar dat de lokale besturen in Vlaams-Brabant zich voluit inzetten om hun crisisaanpak stelselmatig te verbeteren en te professionaliseren”.

Een belangrijke verwezenlijking in dit verband was zonder enige twijfel de actualisering van alle Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP’s) in de 65 steden en gemeenten in Vlaams-Brabant. In zo’n plan staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden van alle interventiediensten tijdens een noodsituatie in detail beschreven. Zo kunnen lokale besturen en de hulpdiensten snel en goed reageren tijdens een noodsituatie. In de voorbije weken en maanden werden 61 geactualiseerde ANIP’s opnieuw bekrachtigd door de gouverneur. Voor de overige 4 wordt nog voor deze zomer een finale goedkeuring verwacht.

“Deze ANIP’s vormen de hoeksteen van een accurate aanpak van crisissituaties op lokaal vlak”, zegt gouverneur Spooren. Ik besef dat dit veel tijd en energie heeft gekost vanwege de lokale noodplanningscoördinatoren, maar het is simpelweg cruciaal om de veiligheid van de inwoners van Vlaams-Brabant te garanderen, zowel voor, tijdens als na een noodsituatie”, aldus nog de provinciegouverneur.

Omdat bij crisissituaties ook communicatie naar de bevolking toe van groot belang is, werd in de namiddag een specifieke informatie- en trainingssessie georganiseerd voor de communicatiediensten van alle lokale besturen. “De ruime opkomst in zowel de voormiddag- als namiddagsessie toont aan hoezeer onze lokale besturen inzetten op noodplanning. Samen met hen zullen we deze inspanningen zeker voortzetten”, besluit een tevreden gouverneur Jan Spooren.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten