Nieuwe burgemeesters van Kortenaken, Bever en Machelen leggen hun eed af

Kristof Mollu wordt nieuwe burgemeester van Kortenaken


Kristof Mollu was gemeenteraadslid en fractieleider van 2013 tot 2018 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 derde schepen met als bevoegdheden openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport, ICT, toerisme, communicatie en participatie.

“Als schepen heb ik de afgelopen 3 jaar heel wat opgestoken van mijn collega’s. Ook de samenwerking met mijn voorganger Stefaan Devos was een goede leerschool voor mij. Vanaf 1 januari neem ik zijn wettelijke bevoegdheden over en blijf ik bevoegd voor mobiliteit en openbare werken. Het is een grote en mooie uitdaging, die ik graag aanga. Er staan nog heel wat belangrijke realisaties op het programma: verschillende grote rioleringsprojecten, de creatie van het Vruenpark in Waanrode en de vrijetijdssite in Kersbeek. Daarnaast worden we nog steeds geconfronteerd met de coronapandemie. Als schepen ben ik altijd heel bereikbaar geweest. En ook als burgemeester wil ik die open communicatie blijven hanteren en zo ten dienste van de inwoners staan”, zegt Kristof Mollu.

Kristof Cattie wordt nieuwe burgemeester van Bever

Kristof Cattie was gemeenteraadslid van 2012 tot 2018 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 eerste schepen met als bevoegdheden stedenbouw, ruimtelijke ordening, jeugd, milieu, onthaal en dierenwelzijn.

“Ik ben de kiezer dankbaar en ben dan ook heel blij met deze kans. Na een inloopperiode van 3 jaar, waarin burgemeester Dirk Willem het volledig vernieuwd schepencollege met verve op de rails zette, zal ik dan ook mijn uiterste best doen om onze gemeente te leiden.” zegt Kristof Cattie.

Jean-Pierre De Groef wordt nieuwe burgemeester van Machelen

Jean-Pierre De Groef kan terugblikken op een lange politieke carrière. Zo was hij al burgemeester van Machelen van 2000 tot 2018. Vanaf 1 januari 2022 volgt hij Steve Claeys op als burgemeester van Machelen.

“Ik ben blij dat ik opnieuw mijn verantwoordelijkheid kan opnemen als “burgervader” van Machelen-Diegem”, zegt Jean-Pierre De Groef. ”Samen met de vernieuwde beleidsploeg wil ik mij 100 % inzetten om onze gemeente goed te besturen.”

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment.


“Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Men staat dichtbij zijn burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor de burgers kunnen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Kristof Mollu, Kristof Cattie en Jean-Pierre De Groef dat uitstekend zullen doen in hun gemeenten,” zegt gouverneur Jan Spooren.