Jaarlijkse speech in het provinciehuis: Uitdagingen na corona aangaan!

vrijdag, 24 september 2021 Provinciegouverneur

“De eerste helft van het jaar was niet gemakkelijk. Ook niet voor de werking van het provinciebestuur, denk maar aan de versnelde omslag naar digitaal vergaderen en thuiswerk”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Maar corona plaatste vooral de burgers en onze hele samenleving voor fundamentele uitdagingen. We zijn fier op de rol die lokale besturen in Vlaams-Brabant hebben gespeeld in de aanpak van deze crisis. Het is dankzij die lokale besturen en de vele vrijwilligers dat de uitrol van de vaccinatiecentra zo’n ongezien succes was. Het waren ook zij die zorgden dat het verenigingsleven voldoende ademruimte kreeg, de grootste sociale noden lokaal werden opgevangen en er kort op de bal werd gespeeld bij lokale uitbraken.”

De provinciegouverneur stelt voorts dat we de crisis het hoofd hebben kunnen bieden door nieuwe dingen op nieuwe manieren te doen. Flexibiliteit, creativiteit en innovatie vormden hierbij de steunpilaren. En ook daar toonde Vlaams-Brabant zich een voortrekker.

Blik op de toekomst: klimaat en veiligheid prioritair

De provinciegouverneur blikt ook vooruit en identificeert een paar beleidsthema’s die hoog op de agenda zullen staan. 

Werk maken van integraal klimaatbeleid

Dat de klimaatproblematiek daar zeker bij hoort is geen verrassing. Na 3 jaar van extreme droogte was het dit jaar de natste zomer ooit.

"Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om hier lessen uit te trekken", zegt gouverneur Jan Spooren. "Met integraal waterbeleid, mobiliteit en ruimtelijke ordening hebben we als provincie belangrijke sleutels in handen om hier werk van te maken".

Politietekort wegwerken

Daarnaast wil de provinciegouverneur prioritair inzetten op het wegwerken van het capaciteitstekort bij de politie in Vlaams-Brabant.
Het tekort aan voldoende politiemensen in de Vlaams-Brabantse politiezones groeit. Terwijl het takenpakket behoorlijk zwaar is door de grootstedelijke problematiek van Brussel die zich ook laat voelen in de Vlaamse Rand, de specifieke mobiliteitsuitdagingen en de aanwezigheid van de luchthaven.

“We gaan dit werkjaar ook zwaar inzetten op het versterken van onze lokale besturen. Daarvoor willen we hun noden en uitdagingen beter leren kennen en plannen we in de komende maanden een bezoek aan de 65 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten in Vlaams-Brabant”, besluit de provinciegouverneur Jan Spooren.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten