Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.

donderdag, 01 februari 2024 Provinciegouverneur, Vlaams-Brabant

Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.

De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.

Gouverneur Jan Spooren: “Het is duidelijk dat de afstemming en de werken die tot nu toe zijn uitgevoerd in de Demervallei al hun impact hebben gehad om de waterveiligheid te verhogen. We zijn op de goede weg. En dat is een belangrijke steun in de rug voor de projecten die nog in de pijplijn zitten om ons te beschermen tegen de klimaatverandering.”

Het interbestuurlijk overleg voorgezeten door provinciegouverneur Jan Spooren kwam afgelopen dinsdag samen en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale besturen van de stad Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem, de gemeentes Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland. Het centrale doel van het gebiedsproject 'Demer en Laak' is om, vanuit een integrale benadering, de Demervallei tussen Diest en Werchter te versterken als een structuurbepalend element. De strategische visie omvat naast integraal waterbeheer, ook acties rond natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie. Heel wat werken kaderen in het SIGMA plan Demer. Hermeanderingen en ruimte voor water in de vallei wordt de centrale kapstok ook de komende jaren, maar er wordt ook ingezet op een paar missing links voor recreatie en de uitbreiding van het wandelknooppunten-systeem.

Gouverneur Jan Spooren: “Het is fijn te zien hoe we hier met vereende krachten het verschil maken. Mijn oprechte dank aan alle ondersteunende besturen voor hun waardevolle bijdragen.”

Deze samenkomst benadrukte opnieuw het belang van de gezamenlijke inzet om de Demer- en Laakvallei te laten floreren als een voorbeeld van duurzaam waterbeheer en aantrekkelijk gebied voor de inwoners, recreanten en biodiversiteit.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten