Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!

De productie van drugs is niet alleen illegaal, maar brengt ook nare gevolgen met zich mee en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Denk maar aan woningbranden door een cannabisplantage of spelende kinderen die chemisch drugsafval ontdekken.

Helaas is illegale drugsproductie ook in Vlaams-Brabant een stijgend fenomeen. De bestrijding ervan blijft vanzelfsprekend een taak voor de politiediensten, maar de ervaring leert dat ook burgers hierbij vaak een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarom sloegen politie, parket en de federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant de handen in elkaar om een anoniem drugsmeldpunt op te richten.

“Een eenvoudige melding van een verdachte situatie kan al bijdragen tot het opstarten of zelfs succesvol afronden van een grootschalig onderzoek. Ik denk daarbij aan het waarnemen van een specifieke chemische geur, vreemde activiteiten in je buurt vooral ‘s nachts, auto’s en personen rond of in gebouwen die sinds enige tijd leeg staan,…” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Deze verdachte situaties kunnen nu helemaal anoniem gemeld worden.”

Het anoniem drugsmeldpunt wil de burger een kans geven om actief bij te dragen aan de lokale veiligheid, door het politiewerk te faciliteren en de crimineel af te schrikken. Door deze aanpak wordt er sneller informatie vanop het terrein ontvangen om de strijd tegen productie van drugs aan te gaan. “Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.” volgens Hans Van Espen, procureur des Konings Leuven.

De lokale politie van de bevoegde zone gaat met elke melding aan de slag en trekt deze na. Andere meldingen omtrent drugsfeiten zoals verkoop of gebruik in verkeer, worden best rechtstreeks aan de lokale politie doorgegeven en voor dringende hulp bel je 101.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “De activiteiten van drugscriminelen beperken zich al lang niet meer tot Antwerpen of Limburg. Ze spreiden zich uit over alle provincies, ook Vlaams-Brabant. Kijk maar naar de cannabisplantage die recent werd ontdekt in Rode en vorige maand in Dworp. Of het drugsafval dat gedumpt werd in Lubbeek. Anonieme drugsmeldpunten zijn een goed wapen in de strijd tegen drugscriminelen. Dankzij de meldpunten in Antwerpen en Limburg hebben we in totaal al 1.500 anonieme meldingen binnengekregen, waarvan een derde positief resultaat gaf of de informatie werd opgenomen in een lopend onderzoek.

Het is een goede zaak dat gouverneur Spooren, de politiezones en het parket hier ook werk van maken in Vlaams-Brabant. Zo kan elke burger een oogje in het zeil houden en zijn steentje bijdragen in de strijd tegen de drugsmaffia.”

Vermoed je het bestaan van een cannabisplantage, drugslabo of drugsafval? Meld dit dan anoniem via www.anoniemdrugsmeldpuntvlaamsbrabant.be!