Vlaams-Brabantse slagkracht

dinsdag, 17 oktober 2023 Provinciegouverneur

Vlaams-Brabantse slagkracht!

In zijn jaarlijkse speech, bij aanvang van het politieke werkjaar in de provincieraad ging provinciegouverneur Jan Spooren dieper in op diverse initiatieven in het brede veiligheidsdomein van openbare orde en veiligheid die gedurende het afgelopen jaar in Vlaams-Brabant genomen zijn.

“Verschillende crisissen domineerden de afgelopen jaren de agenda van mijn federale diensten. Maar deze crisissen legden ook aan aantal zwakke plekken in crisisbeheer bloot waarmee men het afgelopen jaar aan de slag is gegaan.

“In het provinciehuis werd een gloednieuwe permanente crisisruimte in gebruik genomen, waar de provinciale veiligheidscel bijeen komt in geval van een crisissituatie”, zegt de gouverneur. De vergaderzaal biedt plaats voor 35 personen, en wordt uitgerust met alle nodige technische middelen zoals een professioneel microsysteem, een videowall voor drie verschillende parallelle projecties, plafondluidsprekers en de mogelijkheid om tijdens een crisis ook een videoconferentie te kunnen opzetten

De gouverneur is ook tevreden dat alle 65 lokale besturen in Vlaams-Brabant in het afgelopen jaar hun actuele nood – en interventieplannen geactualiseerd hebben onder begeleiding van de provinciale dienst noodplanning.”Deze ANIP’s vormen de hoeksteen van een accurate aanpak van crisissituaties op lokaal vlak. Ik besef dat het actualiseren ervan veel tijd en energie heeft gekost vanwege de lokale noodplanningscoördinatoren, maar het is simpelweg cruciaal om de veiligheid van de inwoners van Vlaams-Brabant te garanderen, zowel voor, tijdens als na een noodsituatie”, aldus de gouverneur.

Wat betreft de werking van de politiezones in Vlaams-Brabant belichtte de gouverneur vooral een aantal initiatieven rond recrutering en schaalvergroting. Hij gaf hierbij aan dat project “rekrutering en selectie voor de Vlaams-Brabantse politie,” zeker heeft bijgedragen om de personeelstekorten in het operationeel kader in de Vlaams-Brabantse politiezones terug te brengen met gemiddeld 4%. Hij beloofde ook dat de inspanningen ook in de volgende twee jaar nog worden voortgezet om de tekorten in heel Vlaams-Brabant terug te dringen tot maximaal 10 % van het goedgekeurde personeelskader per politiezone of -dienst.

Omdat schaalvergroting ook in Vlaams-Brabant hoog op de agenda staat, hebben de diensten van de gouverneur voor de politiezones een tool ontworpen - de politiezorgkrachtmeting, om in kaart te brengen wat nodig is om de dienstverlening naar de toekomst toe te garanderen. “Ik ben er zelf van overtuigd dat een fusie van politiezones nodig is om de steeds complexere uitdagingen van het politiewerk het hoofd te kunnen bieden”, bevestigt Jan Spooren. “Maar schaalvergroting binnen het politielandschap mag in geen geval leiden naar een politie die verder af staat van de bevolking, en ook de burgemeesters moeten voldoende impact blijven hebben op het lokale veiligheidsbeleid”.

Het afgelopen jaar hebben de diensten van de gouverneur ook hard ingezet op criminaliteitspreventie om bij te dragen aan een leefbaar en veilig Vlaams-Brabant. De initiatieven op vlak van bestuurlijke aanpak, cybercrime preventie en drugsproblematiek beginnen hun vruchten af te werpen. Bij het nieuwe anonieme drugsmeldpunt dat recentelijk werd opgericht kwamen op 5 maanden tijd al 51 nuttige meldingen binnen van burgers rond drugsproductie. Ook het proefproject om vrijwilligers op te leiden tot “cyberpreventie adviseurs” om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit, bleek succesvol, en wordt in de komende maanden uitgerold in heel de provincie.

Dit was de gouverneur zijn laatste speech voor de verschillende verkiezingen in 2024. “Maar ook in dit speciale verkiezingsjaar wil ik meer dan ooit blijven fungeren als link tussen de verschillende beleidsniveaus”, besluit Jan Spooren. ”Met de verantwoordelijkheid om te bemiddelen, consensus te zoeken en in de luwte te coördineren tussen overheden en bestuursorganen. En altijd met de algemene doelstelling om van Vlaams-Brabant een veilige, aangename, welvarende en rechtvaardige provincie te maken, waar het goed is om te wonen, te werken, en te leven”.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten