BE-Alert

BE-Alert

BE-Alert wordt ingezet om de bevolking te informeren of te alarmeren bij een noodsituatie.
BE-Alert verspreidt gericht berichten zodat buurtbewoners of mensen die aanwezig zijn op de locatie van de noodsituatie snel geïnformeerd worden.  Deze informatie gaat over maatregelen bij een noodsituatie, bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren bij een grote brand of een evacuatieroute,... . De personen ontvangen rechtstreeks een SMS of een besproken boodschap via de (mobiele) telefoon. Enige voorwaarde is dat je je moet inschrijven via www.be-alert.be.