Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur

Brussel - Na een duidelijke daling van het aantal inbraken door de lockdown,  de avondklok, de sluiting van de grenzen en het telewerk, zijn de dieven weer actief. Dat is de gelegenheid

om de functie van diefstalpreventieadviseur te (her)ontdekken.

Inbraken nemen weer toe

Hoewel we sinds 2014 een constante daling van het aantal inbraken vaststellen, nemen ze weer toe sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. In het jaar 2020 waren er echter nog bijna 94 inbraken per dag. Deslachtoffers ondervinden niet alleen materiële schade, maar ook aanzienlijke emotionele schade. Nu de donkere maanden naderen, zullen van 18 tot 24 oktober overal in België preventieacties plaatsvinden.

Waarom een beroep doen op je diefstalpreventieadviseur?

We weten allemaal welke goede gewoonten we moeten aannemen om het risico om slachtoffer te worden te verkleinen, maar passen we ze daarom ook toe? En hoe kan ik de beveiliging van mijn deuren en ramen verbeteren? De diefstalpreventieadviseur - een specialist van de politiezone of van de gemeente - maakt tijdens een kosteloze doorlichting samen met jou de balans op van je woning.

Hij spoort daarbij de zwakke punten op en verstrekt advies over welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. Daarna beslis jij welke maatregelen je wilt nemen, want zijn adviezen zijn neutraal, op maat en absoluut niet bindend.Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden: "Voorkomen is altijd beter dan genezen. Je kan preventief heel wat doen om het inbrekers moeilijk te maken. Vaak gaat het om kleine ingrepen die echt een groot verschil maken. Diefstalpreventieadviseurs kijken met professionele ogen naar jouw woning, zijn getraind om zwakke plekken op te sporen en geven je het beste advies. Ik raad iedereen, eigenaar en huurder, aan om minstens één keer beroep te doen op een diefstalpreventieadviseur.”

1dagniet wordt bovendien BeSafe@home

Geïnspireerd door de nationale actie inzake de strijd tegen inbraken 1dagniet, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe campagne BeSafe@home. Met deze campagne wil de FOD de burgers niet enkel sensibiliseren voor inbraakpreventie, maar ook voor diefstallen met list, fietsdiefstallen, gauwdiefstallen,... Al die misdrijven wil de FOD Binnenlandse Zaken bestrijden, samen met zijn talrijke partners: federale politie, lokale politie, gemeenten, buurtinformatienetwerken, ...

Campagnemateriaal
U vindt al het campagnemateriaal terug op www.besafehome-diefstalpreventie.be.

Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.
06 feb 2024 • De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.
01 feb 2024 • De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.
Bekijk alle nieuwsberichten