Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur

Brussel - Na een duidelijke daling van het aantal inbraken door de lockdown,  de avondklok, de sluiting van de grenzen en het telewerk, zijn de dieven weer actief. Dat is de gelegenheid

om de functie van diefstalpreventieadviseur te (her)ontdekken.

Inbraken nemen weer toe

Hoewel we sinds 2014 een constante daling van het aantal inbraken vaststellen, nemen ze weer toe sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. In het jaar 2020 waren er echter nog bijna 94 inbraken per dag. Deslachtoffers ondervinden niet alleen materiële schade, maar ook aanzienlijke emotionele schade. Nu de donkere maanden naderen, zullen van 18 tot 24 oktober overal in België preventieacties plaatsvinden.

Waarom een beroep doen op je diefstalpreventieadviseur?

We weten allemaal welke goede gewoonten we moeten aannemen om het risico om slachtoffer te worden te verkleinen, maar passen we ze daarom ook toe? En hoe kan ik de beveiliging van mijn deuren en ramen verbeteren? De diefstalpreventieadviseur - een specialist van de politiezone of van de gemeente - maakt tijdens een kosteloze doorlichting samen met jou de balans op van je woning.

Hij spoort daarbij de zwakke punten op en verstrekt advies over welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. Daarna beslis jij welke maatregelen je wilt nemen, want zijn adviezen zijn neutraal, op maat en absoluut niet bindend.Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden: "Voorkomen is altijd beter dan genezen. Je kan preventief heel wat doen om het inbrekers moeilijk te maken. Vaak gaat het om kleine ingrepen die echt een groot verschil maken. Diefstalpreventieadviseurs kijken met professionele ogen naar jouw woning, zijn getraind om zwakke plekken op te sporen en geven je het beste advies. Ik raad iedereen, eigenaar en huurder, aan om minstens één keer beroep te doen op een diefstalpreventieadviseur.”

1dagniet wordt bovendien BeSafe@home

Geïnspireerd door de nationale actie inzake de strijd tegen inbraken 1dagniet, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe campagne BeSafe@home. Met deze campagne wil de FOD de burgers niet enkel sensibiliseren voor inbraakpreventie, maar ook voor diefstallen met list, fietsdiefstallen, gauwdiefstallen,... Al die misdrijven wil de FOD Binnenlandse Zaken bestrijden, samen met zijn talrijke partners: federale politie, lokale politie, gemeenten, buurtinformatienetwerken, ...

Campagnemateriaal
U vindt al het campagnemateriaal terug op www.besafehome-diefstalpreventie.be.