Waterpeilen in Vlaams-Brabant onder alarmdrempels: provinciale fase opgeheven.

Het provinciaal coördinatiecomité, onder leiding van gouverneur Jan Spooren, kwam op 8 januari 2024 samen om de evolutie van de wateroverlast te bespreken. De waterpeilen zijn in Vlaams-Brabant onder het alarmpeil gezakt en er wordt geen regen meer voorspeld. De provinciale fase werd bijgevolg opgeheben. Alle informatie mbt nazorg is raadpleegbaar via de informatiekanalen van je eigen gemeente.Hartelijk bedankt aan de waterbeheerders, interventiediensten, lokale besturen en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om de wateroverlast het hoofd te bieden! Nog veel sterkte aan alle getroffenen in de nasleep van deze noodsituatie! 

Lees in het persbericht de laatste stand van zaken en de genomen maatregelen:
- Persbericht 08 januari 2024
- Persbericht 05 januari 2024
- Persbericht 04 januari 2024
- Persbericht 03 januari 2024
- Persbericht 02 januari 2024 (23u30)
- Persbericht 02 januari 2024 (21u00)

Via deze link vindt u maatregelen voor de bevolking om te nemen bij dreigende overstroming en evacuatie.

Via deze link kan u tips bij schade raadplegen.

Het Nationaal Crisiscentrum publiceerde hier nog wat informatie rond het overstromingsrisico.

Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.
06 feb 2024 • De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.
01 feb 2024 • De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.
Bekijk alle nieuwsberichten