Nieuws

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.
18 dec 2023
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.
Gunther de Wilde is de nieuwe burgmeester van Gooik
24 okt 2023
Op dinsdag 24 oktober om 14u legde Gunther De Wilde in handen van provinciegouver-neur Jan Spooren zijn eed af als nieuwe, en waarschijnlijk ook laatste burgemeester van Gooik. Gunther De Wilde volgt Simon De Boeck op die sinds september dit jaar een academische uitdaging aanging
Vlaams-Brabantse slagkracht
17 okt 2023
In mijn jaarlijkse speech, bij aanvang van het politieke werkjaar in de provincieraad ging ik dieper in op diverse initiatieven in het brede veiligheidsdomein van openbare orde en veiligheid die gedurende het afgelopen jaar in Vlaams-Brabant genomen zijn. Verschillende crisissen domineerden de afgelopen jaren de agenda van mijn federale diensten. Maar deze crisissen legden ook aan aantal zwakke plekken in crisisbeheer bloot waarmee we het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan.
Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties
26 jun 2023
De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023
Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Oplossing voor taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer
17 mar 2023
In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen gemeenten en de gouverneur regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij een ambulance nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. De betrokken hulpdiensten werden rond de tafel gebracht om oplossingen te zoeken. Dit heeft geleid tot een concrete aanpassingen, die tot een substantiële verbetering zullen leiden.